Przetargi20w20toku numery20wg20listy 01GDDKiA poinformowała o 82 zadaniach o łącznej długości blisko 1004 km. W przetargach jest kolejne 29 zadań na wyłonienie wykonawców dróg o łącznej długości ok. 360 km. To jednak nie koniec - w tym roku GDDKiA ogłosi przetargi na nowe odcinki.

 

Spośród 29 przetargów najkorzystniejsze oferty wyłoniono w pięciu, a w dwunastu są one weryfikowane. Na kolejnych dwanaście przetargów wykonawcy przygotowują propozycje.

Postępowanie przetargowe, kluczowy etap przed rozpoczęciem budowy drogi, może trwać od ok. siedmiu do kilkunastu miesięcy. Dotyczy to postępowań prowadzonych w trybie nieograniczonym, jakie w zdecydowanej większości ogłasza GDDKiA. Wpływ na czas trwania przetargu ma liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców na etapie opracowywania ofert, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), skargi na wyroki KIO czy też zgłaszane praktycznie w każdym przetargu wnioski o przesunięcie terminu składania ofert.

W efekcie średni czas trwania przetargu to blisko rok, a niektóre trwają jeszcze dłużej. Rezygnacja z ogłaszania przetargów w trybie ograniczonym pozwoliła znacznie skrócić średni czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy inwestycji - niemal o połowę (z 21 do 11 miesięcy).

przetargi20w20toku

Na jakim etapie są obecnie prowadzone przetargi? Z 29 postępowań 7 dotyczy odcinków dróg, na których rozwiązano umowy z niesolidnymi wykonawcami. Na jednym z trzech odcinków S5 w województwie kujawsko-pomorskim wyłoniono już najkorzystniejszą ofertę, a na dwóch kolejnych otwarto oferty. Dla południowego wylotu drogi ekspresowej S7 z Warszawy (Warszawa-Lesznowola) wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, a dokumentację przetargową sprawdza już Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dla trzech pozostałych powtórnych przetargów na odcinki A6/S3 i S10 w województwie zachodniopomorskim biegnie już czas na opracowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców.

Listę odcinków, gdzie wybrano już wykonawców oraz trwa kontrola Prezesa UZP, uzupełnia blisko 48-kilometrowy odcinek S11 od Koszalina do Bobolic podzielony na trzy przetargi. Wśród postępowań, na których otwarto oferty zainteresowanych wykonawców, są trzy odcinki autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec (łączna długość ponad 37 km) oraz trzy odcinki drogi ekspresowej S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem pod Warszawą (blisko 35 km). Listę uzupełnia fragment S5 pod Ostródą, A18 przy granicy z Niemcami, S16 koło Mrągowa i obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9.

GDDKiA czeka na oferty wykonawców zainteresowanych przystąpieniem do przetargu na dziewięć nowych odcinków. Wśród nich jest blisko 50 km drogi ekspresowej S1 podzielone na cztery przetargi oraz powiązana z nimi budowa obwodnicy Oświęcimia. Wykonawcy opracowują również oferty na dwa odcinki S3 pomiędzy Troszynem i Świnoujściem (to łącznie blisko 33 km trasy), na S7 w Małopolsce oraz S19 na Podkarpaciu.

 

 

 

 

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.