contentmap_plugin

P6020238Od rozpoczęcia budowy drugiej części Drogowej Trasy Średnicowej, od ul. Kujawskiej do drogi krajowej nr 88, minęło 2,5 roku. Prace zaawansowane są już w 70 proc. i trwają na całej długości DTŚ. Powstają obiekty inżynierskie, a istniejące ulice dostosowywane są do nowego układu komunikacyjnego. Roboty wkraczają w następne fazy realizacji.

6 lipca zamknięto dla ruchu skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej, Hutniczej i Franciszkańskiej. W tym miejscu powstanie rondo łączące te ulice z DTŚ. Na czas prowadzonych prac ulica Błogosławionego Czesława na odcinku od ul. Zabrskiej do Paulińskiej będzie dwukierunkowa, natomiast na ul. Paulińskiej (wjazd od ul. Błogosławionego Czesława) oraz ul. Cecylii (wjazd od ul. Franciszkańskiej) wprowadzono ruch jednokierunkowy. Zmiany będą obowiązywać do końca września.

Jednocześnie zostanie rozebrany fragment ul. Hutniczej, łączący ulice Jagiellońską i Franciszkańską z ul. Wincentego Pola i Robotniczą. W tym miejscu będzie przebiegała „średnicówka”. Dla pieszych i zmotoryzowanych, którzy będą chcieli przedostać się na drugą stronę DTŚ, wybudowano nieopodal kładkę i wiadukt łączące ulice Franciszkańską i Robotniczą.

Na budowanej obecnie ostatniej części Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach powstaje aż 11 powiązań z miejskimi ulicami. Dzięki temu mieszkańcy z różnych osiedli będą mogli wjechać na tę ważną arterię w dogodnym dla siebie miejscu. Ułatwi to także dotarcie do różnych instytucji osobom, które do Gliwic przyjeżdżają. W efekcie odciążone zostaną niektóre mniejsze ulice. Na razie ta skomplikowana budowa jest w toku i wciąż jeszcze trzeba liczyć się z okresowymi utrudnieniami.

***

Na trasie o długości 5,6 km powstają mosty i wiadukty, a także prawie 500-metrowy tunel pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową.

Na odcinku pomiędzy DK nr 88 a ul. Jana Śliwki przygotowywana jest podbudowa pod przyszłą jezdnię. Nad ul. Jana Śliwki stoi już wiadukt. Trwa budowa murów oporowych i nasypów oraz nowego mostu nad Kłodnicą – powstała już jedna nitka ustroju nośnego tego obiektu. Do nowych parametrów jest dostosowywane także skrzyżowanie ulic Orlickiego i Nadrzecznej.

Gotowy jest już wiadukt nad DTŚ w ciągu ul. Sienkiewicza. Aktualnie w tym rejonie powstają nasypy dojazdowe, a także rondo i łącznica, która umożliwi dotarcie do DTŚ z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

Najbardziej intensywne prace prowadzone są w obrębie przyszłego tunelu. Postawiono już ściany i zabetonowano 35 z 41 segmentów stropów. Powstaje kanalizacja, drenaże oraz sieć hydrantowa. Trwa także budowa nowego wiaduktu i kładki w ciągu ul. Częstochowskiej. Powstały ściany szczelinowe i fundamenty, na których wzniesione zostaną obydwa obiekty.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.