roboty drogoweSzykują się spore zmiany na ul. Częstochowskiej i Wrocławskiej w Gliwicach – zostanie wybudowany nowy most nad Kłodnicą, a ulice w obrębie skrzyżowania z ul. Konarskiego, Zimnej Wody i Kłodnicką będą przebudowane.

 

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 w Gliwicach (w ciągu ulic Wrocławskiej i Częstochowskiej) wraz z rozbiórką starego, stuletniego mostu nad Kłodnicą i budową nowego o nośności 50 t. Przy okazji prac zostanie uporządkowane i umocnione koryto rzeki, co poprawi jej przepływ, szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace w tym rejonie powinny ruszyć w przyszłym roku i potrwać około pół roku. Z budżetu miasta na ten cel zostanie przeznaczone około 5 mln zł.

Na czas remontu część ul. Wrocławskiej zostanie wyłączona z ruchu. Szczegółową organizację ruchu ustali wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu. Samochody będą poruszać się zmodernizowaną ul. Kłodnicką, objazdy zostaną też wytyczone ulicami Marcina Strzody i Dworcową. Pieszym zostanie udostępniona kładka.

– Zarząd Dróg Miejskich będzie dążył do tego, aby realizacja inwestycji przebiegała w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Gliwic – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik ZDM w Gliwicach.

To będzie kolejny nowy most w mieście. W tym roku ZDM oddał do użytku nowy obiekt w ciągu ul. Wójtowskiej, a w roku ubiegłym – w ciągu ul. Dworcowej.

W 2016 r. wybudowano most i kładkę dla pieszych w ciągu ulicy Królewskiej Tamy nad rzeką Bytomką. W poprzednich latach wybudowano estakadę Heweliusza (2012 r.) i przebudowano wiadukt nad torami w ciągu DK 88/alei J. Nowaka-Jeziorańskiego (2014 r.).

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.