IMG 0492Zmiana ul. Zwycięstwa w kolejną reprezentacyjną wizytówkę Gliwic planowana jest już od kilku lat. Te plany zaczynają nabierać kształtów. Ul. Zwycięstwa zmieni swój charakter, stając się przestrzenią bardziej przyjazną dla pieszych i rowerzystów.

 

Koncepcję zagospodarowania ul. Zwycięstwa poznano w listopadzie ubiegłego roku. Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Opracowanie przewiduje także wymianę nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa (w nawiązaniu do jej charakteru i estetyki) oraz nawierzchni chodników.

Projektant przyjął, że ciągi piesze mają pełnić dwie różne funkcje, tzw. szybką i rekreacyjną. Chodnik o szerokości 4 m przeznaczony do szybkiego przemieszczania się, prowadziłby od dworca PKP w kierunku Rynku (po stronie przy Urzędzie Miejskim). Po drugiej stronie koncepcja zakłada węższy chodnik o szerokości 3,5 m, z przylegającym na 2,5 m tzw. pasem technicznym, z miejscem dla zieleni, ławeczek i punktów postoju dla rowerów.

Wybrany wariant koncepcji zakłada także wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h. Założono lokalizację przystanków autobusowych: dwóch w kierunku Rynku i trzech w kierunku dworca. Wskazane zostały również możliwości ograniczonego czasowo postoju pojazdów dla zaopatrzenia/ dostaw. Rowerzyści będą poruszać się jezdnią.

To tylko koncepcja, teraz czas na projekt
Przygotowanie koncepcji przebudowy ul. Zwycięstwa było konieczne m.in. do oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Zarząd Dróg Miejskich od początku zakładał jednak, że niektóre rozwiązania zawarte w opracowaniach koncepcyjnych mogą ulec modyfikacji w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej.

Dlatego w ogłoszonym przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy i zagospodarowania ul. Zwycięstwa w Gliwicach” zaznaczono, że zamawiający pozostaje otwarty na zmiany w przypadku przedstawienia propozycji mającej wpływ na bardziej racjonalne zagospodarowanie przestrzeni na wskazanym odcinku.

Wskazano także, że wykonawca dokumentacji musi uwzględnić inne realizowane lub zaplanowane inwestycje, m.in. budowę Centrum Przesiadkowego i przebudowę placu Piastów. Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.