tramwaje 3Ponad 66 mln zł kosztowała modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu. Prace zakończyły się pod koniec czerwca, a tramwaje na trasie Rządz - Tarpno kursują od 1 sierpnia.

- Modernizacja sieci tramwajowej była najtrudniejszą i najbardziej skomplikowaną inwestycją, jaką do tej pory realizowaliśmy w Grudziądzu. Tym bardziej, że przynajmniej od kilkudziesięciu lat nie przeprowadzano inwestycji na taką skalę na obszarze Starego Miasta - mówił prezydent Robert Malinowski.

 

 

 

tramwaje 2W wyniku realizacji przedsięwzięcia została przebudowana i zbudowana infrastruktura tramwajowa, urządzenia sterowania ruchem drogowym, dokonano zmiany organizacji ruchu oraz zmodernizowano 6 wagonów tramwajowych. W ramach projektu istniejące jednotorowe odcinki linii tramwajowej zostały rozbudowane do dwutorowych, z jednoczesnym zastosowaniem rozwiązań technicznych redukujących hałas i uciążliwości transportu szynowego. Przebudowano także pętlę tramwajową w Tarpnie, gdzie powstał węzeł integrujący komunikację tramwajową i autobusową. Prace obejmowały również infrastrukturę towarzyszącą: przystanki, perony i wiaty oraz układ zasilania tras tramwajowych (sieć trakcyjną i kable zasilające). Zmodernizowano także jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Jednocześnie zrealizowano inwestycje związane z ITS - Inteligentnymi Systemami Transportowymi, m.in. stworzono system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system „zielonej fali” dla tramwajów, pozwalający na skrócenie czasu ich przejazdu. Powstał także budynek Centrali Nadzoru Ruchu przy ul. Dworcowej.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie wyniosło 24,6 miliona złotych.

Wsparcie trafiło też na rozbudowę i modernizację infrastruktury tramwajowej w Bydgoszczy i Toruniu.

W Bydgoszczy, za pieniądze unijne, powstała nowa linia tramwajowa do dworca głównego PKP. Niespełna 2-kilometrowy odcinek trasy prowadzi od skrzyżowania z ulicą Focha wybudowanym specjalnie na potrzeby tej inwestycji 70-metrowym wiszącym mostem przez Brdę. Oprócz budowy torowiska projekt dotyczył też przebudowy ulic i chodników, budowy ścieżek rowerowych i instalacji nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej.

W ramach realizacji projektu BiT City w Bydgoszczy trwa także budowa linii tramwajowej do Fordonu.

Natomiast w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” wybudowano prawie 3-kilometrowy odcinek linii tramwajowej do miasteczka uniwersyteckiego. Częścią projektu była także przebudowa pętli przy ulicy Olimpijskiej oraz modernizacja 18 wagonów tramwajowych. Przedsięwzięcie objęło również przebudowę jezdni i przystanków oraz przeprogramowanie i modernizację sygnalizacji świetlnej. Na toruńskich przystankach tramwajowych pojawiły się elektroniczne tablice informacyjne.

W Toruniu dobiega też końca przebudowa torowiska tramwajowego i budowa węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym Toruń Miasto. Do Torunia trafi też kilkanaście nowoczesnych tramwajów.

Źródło: UM Grudziądz, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.