contentmap_plugin

IMG 04921 sierpnia w Grudziądzu rozpocznie się remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 498 w ciągu ulic: Poniatowskiego (odcinek od Ronda Fieldorfa Nila do ul. Karabinierów), Karabinierów (od kanału Trynka do ul. Piłsudskiego) oraz Piłsudskiego (do skrzyżowania z ul. Karabinierów do ul. Sikorskiego).

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że ze względu na brak możliwości całkowitego zamknięcia wskazanych odcinków ulic roboty drogowe będą prowadzone „pod ruchem”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruch odbywać się będzie wahadłowo. Drogowcy zalecają korzystanie z pozostałych ulic, by uniknąć tworzenia się zatorów na fragmencie drogi wojewódzkiej nr 498.

Prace polegać będą na frezowaniu nawierzchni, regulacji wysokościowej urządzeń istniejącej infrastruktury podziemnej oraz wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia istniejących zatok autobusowych zlokalizowanych w ciągu remontowanego odcinka ul. Piłsudskiego oraz ich konstrukcja zostanie wymieniona na nową.

Wartość inwestycji wyniesie 1 100 700 zł, z czego 500 700 zł stanowi dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa, którą pozyskało miasto. Generalnym wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia.

Zakończenie wszelkich prac planowane jest na 30 września 2017 r.

Źródło: UM Grudziądz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.