LUDW dniach 17-18 października odbyły się II warsztaty w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego. Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) to inicjatywa pracowników Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej oraz pracowników firmy ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

 

W warsztatach brało udział ponad 30 studentów z Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej oraz z Koła Naukowego Drogowiec Politechniki Białostockiej.

Podczas zajęć studenci mieli okazję poznać najnowsze metody badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych parametrów techniczno – eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, analizy ruchu drogowego i badania hałasu drogowego, a także projektowania rozwiązań związanych z uspokojeniem ruchu drogowego.

Warsztaty zakończyły się oglądaniem rozwiązań obszarowego uspokojenia ruchu w Miasteczku holenderskim w Puławach, które w tym roku obchodzi 10 rocznicę powstania. Organizatorami warsztatów są pracownicy Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Sponsorem jest firma ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.