budowa 07W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 w budowie i na etapie przetargu jest 161 zadań o łącznej długości 2 142 km. Wartość tych inwestycji to 81,1 mld zł. Oddano już do użytkowania zadania na kwotę 1,8 mld zł.

Zawarte zostały umowy z wykonawcami 96 zadań inwestycyjnych o łącznej długości ponad 1 340 km. Ich wartość to 51,5 mld zł. Dodatkowo w przetargu znajduje się 65 odcinków o wartości 31,3 mld zł.

W 2016 roku do użytkowania zostało oddanych łącznie 125,2 km dróg krajowych, których wartość wynosiła 5,65 mld zł. W ubiegłym roku do dyspozycji kierowców zostało oddanych 78,5 km nowych autostrad: 37,3 km odcinek A1 Stryków – Tuszyn o wartości 1,4 mld zł oraz 41,2 km odcinek A4 Rzeszów – Jarosław o wartości 2,7 mld zł. W 2017 roku sieć dróg wydłuży się o kolejnych 400 km nowoczesnych i bezpiecznych tras.

W 2016 roku podpisane zostały umowy z wykonawcami na budowę 264 km dróg o wartości 10,5 mld zł. Uruchomione zostały przetargi na 98 km dróg o wartości 3,4 mld zł. Natomiast w 2017 roku planowane jest podpisanie umów na budowę 580 km dróg o wartości 24 mld zł oraz ogłoszenie przetargów na ponad 200 km dróg o wartości 12 mld zł.

Dodatkowo, w budżecie państwa na 2017 r. został wygospodarowany dodatkowy miliard zł na utrzymanie i przygotowanie do realizacji kolejnych dróg krajowych. Te pieniądze pozwolą na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej dla nowych zadań.

Na budowę dróg są przeznaczane coraz większe nakłady finansowe. W 2014 roku na ten cel przeznaczono 6,73 mld zł, w 2015 – 8,66 mld zł. W 2016 roku na budownictwo drogowe wydano 12,78 mld zł, prawie dwa razy więcej niż w 2014 r.

Poza Programem Budowy Dróg Krajowych realizowane są działania na istniejącej sieci dróg krajowych, polegające na przebudowie skrzyżowań, budowie lewoskrętów, instalacji sygnalizacji świetlnej i oznakowania, budowie chodników i ścieżek rowerowych.

W 2016 roku zostało ogłoszonych 140 przetargów dla zadań o łącznej wartości 433 mln zł. Podpisano 113 umów na realizację zadań o łącznej wartości 297 mln zł. W ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych zakończono realizację 46 zadań o łącznej wartości 178 mln zł. Jednocześnie do prac przygotowawczych skierowano kolejne 101 zadań o łącznej szacunkowej wartości 554 mln zł.

Dodatkowo w 2016 roku realizowane były 162 zadania remontowe, na które przeznaczono prawie 350 mln zł ze środków budżetu państwa.

W ramach rezerwy subwencji ogólnej, z której dofinansowywane są inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, w 2016 roku na wsparcie samorządów trafiło 336 mln zł. Dzięki tym środkom dofinansowanie dla realizowanych zadań uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego. W tym roku na ten cel przeznaczone zostanie kolejne 336 mln zł.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zakłada dofinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych w wysokości 3,8 mld zł. W 2016 roku możliwa była przebudowa 1500 km, budowa ponad 300 km i remont 250 km dróg lokalnych.

W ramach naboru na 2017 rok wojewodowie zakwalifikowali do dofinansowania 336 zadań na drogach gminnych oraz 205 zadań na drogach powiatowych.

Przyspiesza też realizacja ważnych ciągów komunikacyjnych, m.in. Via Carpatia i Via Baltica, które mają strategiczny charakter dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejna decyzja MIB dotyczy dokończenia budowy drogi ekspresowej S3 do granicy z Czechami. Trasa ta pozwoli na skomunikowanie zespołu portów Szczecin – Świnoujście z południem Europy. Podjęta też została decyzja o skierowaniu do realizacji ostatniego, brakującego fragmentu A1 od Tuszyna do Częstochowy.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.