edroga00118 lutego podpisane i przekazane zostały umowy dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce: budowy obwodnicy Zielonek (etap II) oraz budowy odcinka trasy rowerowej VeloRudawa (Trzebinia – Zabierzów). Obie umowy dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji umożliwiających realizację inwestycji.

 

Obwodnica Zielonek
Pierwsza z podpisanych umów dotyczy projektu budowy zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 - etap II, od węzła z północną obwodnicą Krakowa do skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach.

W ramach odcinka o długości ok. 2 km zaprojektowane zostaną m.in. dwa wiadukty, most, chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych. W projekcie zostanie uwzględniona przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. Planowany koszt opracowania dokumentacji projektowej to ponad 720 tys. zł.

Obwodnica Zielonek to inwestycja, na którą mieszkańcy tej okolicy - i nie tylko - czekają od dawna. Pozwoli rozładować korki i znacząco usprawni ruch drogowy w tym rejonie - podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

VeloRudawa
Druga umowa dotyczy budowy odcinka trasy rowerowej VeloRudawa. Umowa przewiduje opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniami umożliwiającymi realizację robót dla odcinka trasy długości ok. 32 km pomiędzy Trzebinią a Zabierzowem oraz opracowanie koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej VeloRudawa z miejscowością Czerna, długości ok. 6 km.

Trasa przebiega terenami gmin Trzebinia, Krzeszowice oraz Zabierzów, m. in. przez Puszczę Dulowską oraz wzdłuż rzeki Rudawa. Łączyć się będzie z wybudowanym już odcinkiem trasy VeloRudawa Zabierzów – Balice.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.