pkd slask13 kwietnia w Chorzowie drogowcy spotkali się na IV Śląskim Forum Drogownictwa, które w tym roku odbywa się pod hasłem "Bezpieczeństwo i trwałość". Organizatorami wydarzenia są Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Konferencja ma dwa przewodnie tematy: nawierzchnie drogowe z zastosowaniem asfaltów wysokomodyfikowanych, a w części dotyczącej brd - propozycje nowego standardu oznakowania pionowego, zaproponowanego przez Federację Drogową Unii Europejskiej ERF. Osobny blok Forum stanowić będą także prezentacje gości z Niemiec, którzy mówić będą o aspektach technicznych i organizacyjnych zarządzania siecią drogową.

W części dotyczącej asfaltów dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor poda przykłady zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych podczas remontów dróg wojewódzkich. Poruszone zostaną też tematy wytrzymałości i odporności na pękanie, koleinowania, trwałości obliczeniowej, wypełniaczy, nowoczesnych dodatków chemicznych, właściwości i oceny nośności w diagnostyce stanu nawierzchni.

Drugi dzień konferencji (14 kwietnia) poświęcony zostanie bezpieczeństwu pieszych i oznakowaniu pionowemu. Prelegenci przybliżą uczestnikom zagadnienia specyfiki wypadków z udziałem pieszych, zarządzania prędkością w strefach dla pieszych, zasad prawidłowego oświetlania przejść i nowoczesnych elementów odblaskowych. Konstandinos Diamandouros, dyrektor biura Federacji Drogowej Unii Europejskiej, zaprezentuje propozycje ERF dotyczące nowego standardu oznakowania pionowego. Jarosław Schabowski (KLIR) opowie o trendach w oznakowaniu pionowym wpływającym na komfort i bezpieczeństwo, Marek Wierzchowski (MIB) o znaczeniu znaku w przepiach, a Leszek Kornalewski (IBDiM) o propozycjach zmian warunków technicznych obejmujących pionowe znaki drogowe.

Poza wystąpieniami merytorycznymi zaplanowano wycieczki techniczne i uroczyste kolacje.
 
Portal drogowy edroga.pl jest patronem medialnym IV Śląskiego Forum Drogownictwa.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.