ASFALTJakie zmiany można by wprowadzić na głównej wylotówce z Gliwic do Zabrza? Czy na obecnie istniejącym nasypie wzdłuż ul. Chorzowskiej mogłaby powstać... rolkostrada?

 

Między innymi na te pytania odpowie projekt zagospodarowania pasa drogowego ul. Chorzowskiej z wykorzystaniem terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym. Do 19 marca zainteresowani tematem projektanci mogą zgłaszać się do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Miejskich.

– Projekt powstanie w oparciu o istniejącą koncepcję zagospodarowania ul. Chorzowskiej. Według jej wstępnych założeń zmiany miałyby objąć odcinek od skrzyżowania ulic Zabrskiej, Dąbrowskiego i Poniatowskiego do zajezdni tramwajowej przy ul. Chorzowskiej – przypomina Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM-u.

Głównym założeniem zmian jest poprawa parametrów funkcjonalno-użytkowych ulicy, a także bezpieczeństwa uczestników ruchu z niej korzystających. Zadaniem projektanta będzie rozwiązanie przebiegu ciągów pieszych, rowerowych, rozważenie zmian w lokalizacji zatok autobusowych i budowa stanowisk postojowych dla samochodów. Opracowanie powinno zawierać także wskazanie miejsc pod małą architekturę: ławki, stojaki dla rowerów. To wszystko w otoczeniu kompozycji zieleni niskiej i wysokiej.

Otwarcie ofert i wyłonienie ewentualnego wykonawcy dokumentacji projektowej odbędzie się w przyszłym tygodniu. Potem projektant będzie miał około rok na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego, niezbędnego do realizacji zadania.

Źródło: UM Gliwice

Komentarze  
Ja
0 #1 Ja 2020-12-29 14:01
I gdzie ten remont Chorzowskiej???
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.