DSC0145Obecnie w realizacji jest ponad 1000 km dróg krajowych, z czego w tym roku udostępnione zostanie co najmniej 116,8 km. Nowe trasy pozwolą w kolejnych latach zamknąć najważniejsze ciągi komunikacyjne w kraju. Są to między innymi autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna, dzięki czemu z Pomorza sprawnie i komfortowo dotrzemy do granicy z Czechami. W realizacji są też ostatnie odcinki drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami - po wybudowaniu tego odcinka uzyskamy ciąg ekspresowy od Płońska do Trójmiasta.

W realizacji na wschodzie kraju jest również droga ekspresowa S19 między Rzeszowem a Lublinem. Podobnie odcinki w ciągu S3 i S5, które uzupełnią połączenia odpowiednio portu w Szczecinie z południową granicą kraju a S5 Wrocławia przez Poznań z Bydgoszczą.

W 2020 r. GDDKiA planuje udostępnić 116,8 km na 12 zadaniach:
- A2 węzeł Lubelska - węzeł Konik (5,6 km),
- A2 węzeł Konik - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km),
- S5 Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonia (13,5 km),
- S5 Szubin Północ - Żnin Północ (19,3 km),
- S10 obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa - II jezdnia (6,4 km),
- S17 węzeł Lubelska - początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km),
- S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km),
- S61 obwodnica Szczuczyna - II jezdnia (6,6 km),
- obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 (6,7 km),
- obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 (6,9 km),
- obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km),
- obwodnica Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 (1 km).

Realizuje również działania, które mają pozwolić na udostępnienie jeszcze w 2020 r. wszystkich trzech odcinków trasy S2 w Warszawie:
- węzeł Puławska - węzeł Przyczółkowa (4,62 km),
- węzeł Przyczółkowa - węzeł Wał Miedzeszyński (6,45 km),
- węzeł Wał Miedzeszyński - węzeł Lubelska (7,45 km).

fot GDDKiA ORzeszow 1Rozpoczyna się GPR 2020…
Co pięć lat GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich przeprowadzają Generalny Pomiar Ruchu. Na sieci dróg krajowych pierwszy z pomiarów zaplanowany jest na 23 stycznia. W tym roku pomiary będą prowadzone w ok. 2300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950). Praktycznie we wszystkich punktach wykorzystana będzie metoda wideorejestracji, uzupełniona dodatkowo wynikami z automatycznych punktów pomiaru ruchu (około procent wszystkich punktów).

Pomiary w podstawowym cyklu będą prowadzone w dziewięciu specjalnie wybranych dniach w ciągu roku i składają się na nie cztery dni z pomiarem 24-godzinnym oraz pięć dni z pomiarem 16-godzinnym (dla każdego dnia pomiarowego wyznaczone są dwa terminy rezerwowe).

Syntezę wyników pomiaru ruchu poznamy wiosną, a szczegółowe dane jesienią 2021 r.

…oraz GPH 2020
Kolejnym pomiarem, jaki zostanie przeprowadzony w tym roku, będzie Generalny Pomiar Hałasu. Tak jak GPR wykonywany jest w cyklu pięcioletnim. W przypadku GDDKiA badania przeprowadzane są na odcinkach dróg o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20 proc., w przypadku średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów.

Pomiary prowadzone będą w ok. 270 punktach na terenie całego kraju, przy czym w każdym punkcie przez 24 godziny na dobę. Przeprowadzać je będą wybrani w przetargu wykonawcy, posiadający wymaganą w przepisach dotyczących ochrony środowiska akredytację.

Pomiary poziomu hałasu będą wykonane w okresie wiosny (od 20 kwietnia do 18 czerwca) lub jesieni (od 7 września do 9 października). Pomiary będę wykonywane w robocze dni tygodnia z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy. Będą się rozpoczynały nie wcześniej niż w poniedziałek lub dzień poświąteczny o godzinie 22:00, a ich koniec przewidziany jest nie później niż w piątek (lub dzień przedświąteczny) o godzinie 6:00. Pomiary będą musiały być przeprowadzone przy określonych warunkach atmosferycznych dotyczących temperatury, wilgotności względnej powietrza, prędkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego oraz braku opadów atmosferycznych.

Do końca stycznia GDDKiA opublikuje też swój plan przetargów na 2020 rok.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.