roboty drogowe22 listopada w Jaworznie podpisano umowę na przebudowę ul. 11 listopada oraz wybudowanie łącznika z drogą krajową 79. Przewidywany koszt tej inwestycji to nieco ponad 6,4 mln zł. Na realizację tego zadania miasto otrzymało także dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka łącznicy Trasy Śródmiejskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i 11 Listopada na rondo oraz ul. 11 Listopada. Z uwagi na tę zmianę zlikwidowany zostanie istniejący łącznik przy markecie Netto (tzw. ul. Nowolipowa). Podstawowym celem realizowanej inwestycji drogowej jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie miasta oraz usprawnienie płynności ruchu.

Projekt, oprócz przebudowy jezdni wraz z kanalizacją deszczową, zakłada wyposażenie jej w obustronne chodniki o szerokości 2,5 m i długości 927 m, stworzenie peronów autobusowych z obu stron ul. 11 Listopada. Powstaną też dwa wyniesione i podświetlone przejścia dla pieszych, a skrzyżowanie tej drogi z ul. Grunwaldzką zostanie przebudowane na rondo holenderskie. Kompleksowo wyremontowanych będzie 685 m ul. 11 Listopada, a nowo budowany łącznik będzie miał 117 m.

Generalnym wykonawcą robót jest Drogopol ZW Sp. z o.o. z Katowic, z którą w piątek, 22 listopada podpisano umowę na kwotę ok. 6,5 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2020 r.

Źródło: UM Jaworzno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.