contentmap_plugin

DSC 2679 km 1200000Wybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Inowrocławia (łącznik) w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Złożyło ją konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A.

Konsorcjum chce wybudować obwodnicę miasta w terminie 22 miesięcy od daty zawarcia umowy za niecałe 94 mln zł. Oferuje też 10 lat gwarancji jakości.

Po upływie czasu na wniesienie ewentualnych odwołań oraz po przeprowadzeniu kontroli postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy, a następnie rozpoczęcie prac.

5-kilometrowa trasa połączy się z budowanym prawie 19-km odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego („Sławęcinek”), obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach prac wykonane zostaną również urządzenia ochrony środowiska.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.