contentmap_plugin

P8230045W Krakowie rozpisano przetarg na zaprojektowanie i budowę Trasy Łagiewnickiej - odcinka tzw. III obwodnicy - od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki. Jednym z ważniejszych elementów zadania jest linia tramwajowa, która połączy Kurdwanów z ul. Zakopiańską.

W ramach aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego przyjęto, że główny ciąg będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Natomiast na odcinkach między węzłami, tam gdzie planowane jest poprowadzenie komunikacji autobusowej, wprowadzony będzie dodatkowy pas, przeznaczony wyłącznie dla transportu zbiorowego. Nie przewiduje się natomiast poprowadzenia ruchu autobusowego od Grota Roweckiego do Kobierzyńskiej, w tunelach pod Turowicza i Herberta i pod Zakopiańską. Tam jezdnie będą miały pod dwa pasy.

Realizacja projektu ma być efektem współpracy pomiędzy spółką Trasa Łagiewnicka a Polskim Funduszem Rozwoju, (PFR) EBI i banków komercyjnych.

Już wcześniej spółka Trasa Łagiewnicka uzyskała zgodę Ministerstwa Rozwoju w zakresie zamiany beneficjenta środków unijnych na budowę linii tramwajowej od Witosa do Zakopiańskiej. Przygotowywany jest wniosek o dotację na ten cel. Zgodnie z planem, będzie złożony do końca tego roku.

Trasa Łagiewnicka, wraz z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką, jest jednym z elementów trzeciej obwodnicy Krakowa po zachodniej stronie miasta. To projekt kluczowy dla usprawnienia ruchu między dzielnicami Krakowa, w tym dla rozładowania korków na alejach Trzech Wieszczów i uspokojenia ruchu w dzielnicach Zwierzyniec i Krowodrza.

Źródło: UM Kraków

Trasa Łagiewnicka powstanie w Krakowie

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.