contentmap_plugin

edroga64326 października w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie podpisana została umowa z wykonawcą mostu na Warcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160.

Inwestycja obejmie m.in. budowę nowego mostu, przebudowę skrzyżowania DW nr 160 z ul. Wały Jana Kazimierza na skrzyżowanie typu rondo, budowę dojazdów do obiektu oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

Koszt przedsięwzięcia to blisko 21 mln zł, w tym ponad 17,5 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu międzychodzkiego oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego, poprawy klimatu akustycznego i stanu jakości powietrza, a także zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu.

Wykonawcą będzie firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.