budowa 06GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa na drodze ekspresowej S10.

Spośród 5 złożonych ofert została wybrana oferta konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe i STRABAG. Jeżeli nie będzie odwołań od wyników przetargu, to w III kwartale tego roku powinna zostać podpisana umowa na realizację tej inwestycji. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, następnie ruszą prace budowlane. Inwestycja powinna zostać ukończona w IV kwartale 2020 roku.

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku drogi krajowej nr 10 łączącym stolicę województwa – Szczecin ze Stargardem, drugim pod względem liczby mieszkańców mieście tej części regionu. W jej ramach powstanie druga (północna) jezdnia obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo o długości 6,4 km, a istniejąca jezdnia zostanie wyremontowana.

Przy realizacji obwodnicy w latach 2005-2007 przewidziano rezerwę na drugą jezdnię, w związku z tym wymagana jest budowa tylko jednego wiaduktu w ciągu nowej jezdni i przedłużenia przepustów. Wybudowana zostanie również łącznica relacji Szczecin - Kobylanka na węźle Kobylanka (Motaniec) oraz równoległa do DK nr 10 droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo o długości 3,2 km.

Po zakończeniu realizacji tego projektu cały odcinek „dziesiątki” od granicy miasta Szczecina do początku obwodnicy Stargardu zostanie oznakowany jako droga ekspresowa.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.