jubileusz 70 sitkStowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITTK RP) jest organizacją naukowo-techniczną, działającą na rzecz transportu. Zrzesza kadrę techniczną branży komunikacyjnej już od 1946 roku. Białostocki Oddział SITK jest jednym z 28 regionalnych oddziałów. W tym roku obchodzi on swoje 70-lecie istnienia.

 

Białostocki oddział liczy 345 członków i jest 4. pod względem wielkości oddziałem w kraju. Jego członkami są osoby związane zawodowo z drogownictwem, kolejnictwem i transportem miejskim (naukowcy, zarządcy, projektanci, wykonawcy, przedsiębiorcy), a także pasjonaci transportu.

Jednym z celów statutowych SITK jest upamiętnianie wybitnych twórców techniki transportowej. W 2018 roku przypada 200. rocznica urodzin inż. Ernesta Malinowskiego, projektanta i budowniczego Kolei Transandyjskiej. W obchody 100-lecia niepodległości, SITK podkreśla rolę polskich inżynierów i techników w rozwoju krajowej i światowej infrastruktury transportowej.

2018 rok jest szczególny także dla białostockiego oddziału, który obchodzi 70-lecie działalności. Z tej okazji 12 października w Pałacu Branickich odbędzie się uroczysta Gala Jubileuszowa pod patronatem prof. dr hab. inż. Janusza Dyducha. W programie przewidziano: wystąpienia prezesa i zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, część artystyczną oraz bankiet.

Redakcja portalu edroga.pl składa gratulacje białostockiemu Oddziałowi SITK, życząc sukcesów w kolejnych latach działalności na rzecz polskiego transportu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.