image008Urząd Miasta Katowice ogłosił przetarg na dokumentację projektową „Tramwaju na południe”, pierwszą nową linię tramwajową po 1947 roku.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz szacunku prac i kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji. W ramach pierwszego etapu powstaną szczegółowe plany dotyczące: liczącego 5,2 km torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki rowerowej i Węzła Przesiadkowego „Kostuchna”. Drugi etap będzie dotyczył nowej drogi, której budowa możliwa będzie najwcześniej w 2030 r. Prace projektowe powinny potrwać 22 miesiące, a ich szacunkowy koszt to 3,75 mln zł.

- Wykorzystując zmienione kilka tygodni temu zapisy prawa zamówień publicznych, ustaliliśmy, że przy wyborze wykonawcy w 60 proc. będziemy kierować się ceną, a w 40 proc. decydować będzie doświadczenie. Co istotne, nie będzie to doświadczenie firmy, ale tylko i wyłącznie zespołu projektantów, który będzie dla nas pracował - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wykonawca będzie musiał koordynować swoje prace z blisko dwudziestoma podmiotami oraz w możliwie największym zakresie pytać o opinię mieszkańców. W ramach działań nakreślonych w dokumentacji przetargowej będzie zobowiązany m.in. do organizacji co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami i działań informacyjnych.

- Planowany przebieg nowej linii jest określony. Możliwe korekty będą wynikały z obiektywnych okoliczności natury technicznej, bądź niewspółmiernie wysokich kosztów planowanych obecnie rozwiązań. Dlatego rozmowy nie będą dotyczyły tego, czy inwestycję realizować, albo w którym miejscu, ale jak powinny wyglądać jej, istotne z perspektywy codziennych użytkowników i sąsiadów, szczegóły. Przedmiotem ustaleń będzie także sama organizacja robót budowlanych w przyszłości - mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

W kwietniu katowicki magistrat ogłosił zbiór zasad, którymi będą kierowali się projektanci w swojej pracy. Oprócz kwestii konsultacji społecznych, dotyczą one m.in. tego, że nowa sieć tramwajowa powinna przebiegać wzdłuż istniejącej już infrastruktury ciepłowniczej i kolejowej, nie tworząc tym samym nowej bariery pomiędzy mieszkańcami a lasem. Istotne rozstrzygnięcie dotyczy także terenów zielonych - gdy realizacja prac będzie wymagała zmian w drzewostanie, w miejsce jednego dotychczasowego zostaną zasadzone co najmniej dwa nowe drzewa.  

- Realizacja „Tramwaju na południe” to bardzo duże i złożone zadanie projektowe i budowlane. To pierwsza od wielu lat przygotowywana inwestycja liniowa w mieście. Wystarczy przypomnieć, że ostatnia nowa linia tramwajowa powstała w Katowicach w 1947 roku i prowadziła od parku Kościuszki do pętli w Brynowie, czyli do miejsca, od którego teraz zaczynamy - mówi prezydent Marcin Krupa.

Termin składania ofert w postępowaniu, którego oficjalna nazwa brzmi „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna” minie 27 października br. Wcześniej wykonawcy będą zobowiązani do wpłacenia wadium wysokości 76 tys. zł. Urzędnicy spodziewają się, że w wypadku tak dużej skali inwestycji, potencjalni oferenci mogą zadać nawet kilkaset pytań.  

***
Realizowana wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. budowa nowej linii tramwajowej i ścieżki rowerowej potrwa do 2020 roku, a jej koszt szacowany jest w chwili obecnej na 110 mln zł. Po jej zakończeniu czas podróży tramwajem z Kostuchny na Rynek wyniesie w godzinach szczytu tylko 22-24 minuty.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.