edroga043Krajowy Fundusz Drogowy, z którego sfinansowano budowę większości nowych dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, istnieje już 15 lat. KFD gromadzi i wypłaca środki na budowę i przebudowę dróg krajowych. Zapewnia stabilne finansowanie rządowych programów budowy dróg krajowych i efektywne wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na budowę dróg i autostrad w Polsce. To pozabudżetowy mechanizm finansowania rozwoju infrastruktury drogowej.

 

- W ciągu 15 lat łączne wydatki na budowę dróg ze środków Krajowego Funduszu Drogowego przekroczyły 170 mld zł. To prawie tyle, co połowa dochodów w budżecie kraju na 2019 rok. Efektem jest sfinansowanie budowy ponad 1 250 km odcinków autostrad i ponad 2 100 km dróg ekspresowych – mówi Izabela Klajnberg, dyrektor Departamentu Finansowania Infrastruktury Transportowej w BGK.

Krajowy Fundusz Drogowy działa w BGK od stycznia 2004 r. Wtedy na jego rachunek wpłynęły pierwsze środki z opłaty paliwowej, wnoszonej przez producentów i importerów paliw silnikowych. Do dziś to jedno z podstawowych, stałych źródeł zasilania funduszu. Ważnymi źródłami zasilania KFD są wpływy z opłat za przejazd, środki unijne, a także finansowanie zewnętrzne pozyskiwane przez BGK w formie kredytów zaciąganych głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz obligacji emitowanych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Najważniejsze cele finansowane przez fundusz to:
- budowa autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast i innych dróg krajowych,
- rozbudowa i eksploatacja Krajowego Systemu Poboru Opłat za przejazd,
- realizacja zobowiązań wobec spółek eksploatujących płatne odcinki autostrad.

Najważniejsze inwestycje realizowane ze środków KFD
Droga ekspresowa S7 to jeden z kluczowych korytarzy transportowych na osi północ-południe, łączący aglomeracje: trójmiejską, warszawską, kielecką i krakowską. Docelowo skomunikuje polskie porty z Warszawą i południem kraju – a dalej z południem Europy.

Autostrada A1 to fragment transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk i jeden z filarów układu komunikacyjnego kraju. Jest jedyną autostradą w Polsce biegnącą z północy na południe, która docelowo ma mieć prawie 570 km długości i połączy Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk z granicą państwa z Czechami. Zakończenie budowy autostrady A1 pozwoli na przejazd z trójmiejskich portów aż do południowej granicy kraju w czasie skróconym do ok. 5 godzin. Zdecydowanie podniesie to konkurencyjność polskich portów i zachęci do korzystania z ich usług kontrahentów m.in. z Czech, Słowacji i Węgier.

Droga ekspresowa S19 na odcinku od granicy ze Słowacją w Barwinku aż do Białegostoku (Knyszyn) jest głównym elementem międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia i stanowi priorytet inwestycyjny Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Aktualnie realizowany jest odcinek pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, który połączy Lubelszczyznę z Podkarpaciem i umożliwi szybsze podróżowanie mieszkańcom tych regionów.

Droga ekspresowa S61 to fragment transeuropejskiego korytarza transportowego Via Baltica, który pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Jest to trasa o istotnym znaczeniu tranzytowym i bardzo dużej roli w systemie transportowym Polski i Europy. Budowa kolejnych odcinków S61 umożliwi lepsze skomunikowanie centralnej Polski z regionem warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz z krajami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią.

Źródło: BGK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.