IMG 0492Do zaplanowanych na 2016 rok inwestycji drogowych przygotowuje się Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. Dwie największe zamierza zrealizować z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Chodzi o kompleksową przebudowę skrzyżowania ul. Piekoszowskiej i Jagiellońskiej, gdzie zostanie zlikwidowana sygnalizacja świetlna i wybudowane małe rondo oraz budowę niemalże od podstaw ulicy Szkolnej, która obecnie jest w złym stanie technicznym. W ramach prac powstanie ponadto 297 miejsc postojowych. Zmieniona będzie również geometria skrzyżowania z ul. Karczówkowską, co poprawi widoczność i bezpieczeństwo wyjazdu.

W tym roku przeprowadzonych zostanie jeszcze szereg innych inwestycji o mniejszym zasięgu. W tegorocznym budżecie kieleckiego MZD przeznaczono 60 mln zł na inwestycje drogowe. Ich skala nie będzie tak duża, jak ostatnio, jest to bowiem rok przeznaczony na kompletowanie i przygotowywanie dokumentów projektowych, tak aby pozyskać środki z kolejnej perspektywy unijnej.

Zimą Miejski Zarząd Dróg przeprowadzać będzie przetargi, żeby wiosną być gotowym na rozpoczęcie zaplanowanych inwestycji. Jedną z pierwszych będzie ulicy Skrajna. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wyburzono tam posesję, jest też rozstrzygnięty przetarg i wyłoniony wykonawca. Teraz potrzebne są warunki atmosferyczne umożliwiające roboty drogowe. Efektem będzie budowa stumetrowego odcinka, który usprawni przejazd pomiędzy dwoma fragmentami Skrajnej - od strony ul. Malików oraz od strony ul. 1 Maja.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.