S3 Jawor Bolków 02W poniedziałek, 15 października, otwarto odcinek drogi ekspresowej S3 Jawor-Bolków. W ramach projektu wybudowano 16-km odcinek drogi o przekroju 2x2 m, pasy ruchu klasy S w obie strony, pas awaryjny 2x2,5 m oraz 4-metrowy pas dzielący, z dwoma węzłami drogowymi „Jawor Południe” i „Bolków” oraz m.in. siedem obiektów w ciągu drogi S3 oraz sześć wiaduktów nad trasą.

 

Inwestycja zaowocowała także powstaniem dróg dojazdowych i wewnętrznych, systemu odwodnienia i przebudową dróg poprzecznych. Zadbano również o właściwą meliorację dla dróg, pasy zieleni izolacyjnej i krajobrazowej, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz przejścia ekologiczne itp. Współpraca z ościennymi samorządami przyniosła także m.in. naprawę dróg sąsiadujących z kontraktem.

W sumie w ramach realizacji wszystkich obiektów inżynierskich użyto ok. 24 tys. m3 betonu oraz ok. 3,2 tys. ton stali, natomiast w ramach konstrukcji drogi wykonano ok. 1 mln m3 wykopu i podobną ilość m3 nasypu. Do ułożenia nawierzchni bitumicznych zużyto ok. 280 tys. ton masy. Łącznie w budowę zaangażowanych było 2730 osób. Wykonawcą inwestycji była Mota-Engil Central Europe.

S3 Jawor Bolków 17O dobrej współpracy
– W trakcie realizacji inwestycji współpracowaliśmy z okolicznymi gminami: Jawor, Bolków, Paszowice, Dobromierz oraz Powiatowymi Zarządami Dróg w Jaworze oraz Świdnicy. Była to bardzo dobra i efektywna kooperacja, co zawsze w pewien sposób wpływa na powodzenie ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest realizacja tak ważnej inwestycji. Wszystkim zaangażowanym w realizację tego odcinka S3 z całego serca dziękuję – mówił Wiesław Biernat, dyrektor kontraktu z Mota-Engil Central Europe.

Dziedzictwo S3
W trakcie realizacji robót prowadzone były badania archeologiczne w wyniku, których odkryto m.in. cmentarz z czasów średniowiecza. Zgodnie z warunkami kontraktu zaplanowane było przeniesienie zinwentaryzowanych wcześniej grobowców. W trakcie prac odkryto dodatkowy drugi niższy poziom grobowców z wcześniejszych czasów, które również zabezpieczono. Wymagało to od wykonawcy bardzo dobrej organizacji prac na budowie, pozwalającej na harmonijną pracę zarówno archeologów, jaki i firmy budowlanej.

Korzyści z inwestycji
Odcinek S3 Jawor-Bolków jest jednym z ostatnich etapów budowy S3 na Dolnym Śląsku. Zadaniem tej drogi jest stworzenie bezpiecznego korytarza dla ruchu dalekobieżnego, odciążenie dróg krajowych i lokalnych, jak również przyspieszenie oraz usprawnienie ruchu tranzytowego. Droga ta poprawi również komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców lokalnych miejscowości i wsi, odsuwając od nich główne natężenie ruchu drogowego.

Źródło: Mota-Engil Central Europe

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.