contentmap_plugin

S7 Ostroda Rychnowo 111 sierpnia otwarty został blisko 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Rychnowo w województwie warmińsko-mazurskim. To część inwestycji o łącznej długości ok. 20,1 km, która została podzielona na dwa zadania realizacyjne: Ostróda Południe - Rychnowo (8,8 km) i Rychnowo - Olsztynek Zachód (11,2 km).

Inwestycja polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Nowo wybudowana droga na całym odcinku biegnie po nowym śladzie. Wykonawcą zadania, o wartości 299,2 mln zł, była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wraz z zakończonym odcinkiem o długości 8,8 km, udostępniono kierowcom również węzły drogowe budowane na sąsiednich odcinkach S7, realizowanych przez innych wykonawców i planowanych do zakończenia w późniejszym terminie, tj. jesienią 2017 roku. Pozwoli to na lepsze skomunikowanie oddanego fragmentu trasy z istniejącym obecnie układem drogowym do czasu zakończenia sąsiednich odcinków.

Odcinek Ostróda Południe - Rychnowo był realizowany w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 2,2 mld zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ok. 1,17 mld zł.

Oddanie do ruchu odcinka Ostróda Południe - Rychnowo to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. Tylko w województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już ponad 122 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Ostróda Północ (59,4 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km), Nidzica – Napierki (22,7 km) oraz Ostróda Południe – Rychnowo (8,8 km). W budowie znajdują się obecnie jeszcze dwa odcinki S7 o łącznej długości 20,8 km. Zakończenie tych inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku. W rezultacie na koniec 2017 roku cała droga S7 w województwie warmińsko-mazurskim będzie w klasie drogi ekspresowej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.