19968GDDKiA oddała do użytku kolejne 33 km drogi ekspresowej S3 - odcinek od Nowej Soli w województwie lubuskim do Kaźmierzowa w województwie dolnośląskim. Od końca czerwca kierowcy mogą już korzystać z 24-kilometrowego fragmentu tej trasy w województwie dolnośląskim - od węzła Lubin Południe do włączenia do autostrady A4 na węzła Legnica Południe. Z końcem sierpnia do ruchu oddano także kolejny odcinek łączący węzły Lubin Północ i Lubin Południe (ok. 10 km).

 

Droga S3 docelowo połączy zespół portów morskich Szczecin - Świnoujście z południową granicą kraju. Stanowi nie tylko fragment korytarza paneuropejskiego łączącego Szwecję z Grecją, ale także szlaku łączącego okolice Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry. Docelowa długość S3 to blisko 510 km.

Oddane 14 września dwa odcinki, od węzła Nowa Sól Południe – do węzła Gaworzyce (16,4 km) oraz od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (16,9 km), zrealizowano za ok. 803 mln zł przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Powstała dwujezdniowa droga ekspresowa na którą można wjechać poprzez jeden z pięciu węzłów drogowych: Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Głogów Zachód i Głogów Południe. Wybudowano 33 obiekty mostowe w tym estakadę o długości 160 m nad doliną rzeki Biała Woda oraz drogą powiatową (estakada pełni także funkcję przejścia dla zwierząt), Obwód Utrzymania Drogi, przebudowano także istniejącą sieć dróg w miejscu przecięcia nową S3. Nowy odcinek pozwoli skrócić niemal o połowę czas przejazdu pomiędzy Nową Solą a Kaźmierzowem. Kierowcy mogą podróżować bezpiecznie i bardziej komfortowo. Z miejscowości leżących wzdłuż dotychczasowej DK3 wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy.

1997119973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeszcze w tym roku do użytku oddany zostanie kolejny fragmenty S3. W województwie lubuskim od Zielonej Góry do Nowej Soli (dobudowa drugiej jezdni), a w województwie dolnośląskim od autostrady A4 do Bolkowa w kierunku granicy z Czechami.

Wyłoniono też najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę przedłużenia S3 do granicy państwa. Ten ostatni 32-kilometrowy odcinek udrożni cały szlak drogowy wzdłuż zachodniej granicy Polski, od Szczecina do Lubawki. Przewiduje się zakończenie prac do 2023 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.