contentmap_plugin

plaac005Na ślady budynku z późnego Średniowiecza natrafili archeolodzy podczas prac na placu Litewskim w Lublinie. Przeznaczenie budynku, najprawdopodobniej domu, nie zostało jeszcze potwierdzone. Próbki odkryć trafią teraz do szczegółowych badań.

To najstarszy odkryty dotychczas obiekt na pl. Litewskim. Odkryty przez archeologów budynek stał w miejscu późniejszego drewnianego traktu w kierunku Warszawy.

Podczas wykopalisk badacze dotarli także do najstarszej nawierzchni traktu, która znajdowała się około trzech metrów pod obecnym poziomem Krakowskiego Przedmieścia. Pod warstwami drogi wyłożonej drewnem, archeolodzy natrafili na najstarszą, zapewne XVI-wieczną część traktu. Była wyłożona różnej wielkości kamieniami. W ramach napraw, by wyrównać trakt między kamienie wkładano fragmenty drewna czy kości.

- Chciałbym, by tak cenne odkrycia stały się jedną z atrakcji turystycznych Lublina, dlatego zostaną wyeksponowane w ramach tzw. okna czasu - powiedział dziś wizytując przebudowę prezydent Krzysztof Żuk.

plaac004plaac006plaac016plaac032
Odkryć dokonano w pobliżu budynku hotelu Europa.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.