budowa 05GDDKiA wysłała zaproszenia do drugiego etapu przetargu na budowę drogi ekspresowej S7 z Warszawy do Grójca i drogi krajowej nr 61 w Legionowie. Firmy, które pozytywnie przeszły weryfikację, mogą składać oferty cenowe już w listopadzie.

Przebudowa DK nr 61 w Legionowie

Termin składania ofert dla zadania "Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską" to 23 listopada br. Obecna droga, przebiegająca przez Legionowo na odcinku od wiaduktu do rejonu ul. Wolskiej, zostanie przebudowana. Na długości ok. 1,8 km powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, ciąg pieszo-rowerowy, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidywane lata realizacji to 2017-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec

Ten odcinek (29 km) został podzielony na trzy części: A (węzeł Warszawa-Lotnisko - Lesznowola), B (Lesznowola - Tarczyn) i C (Tarczyn - obwodnica Grójca). Terminy składania ofert wyznaczono na: 24, 25 i 28 listopada.

Zadaniem wykonawców będzie wybudowanie dwujezdniowej trasy ekspresowej, dostępnej poprzez węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ, Tarczyn Południe. Wybudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace projektowe i budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone maksymalnie w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Obwodnica Bolkowa

14 firm i konsorcjów złożyło już oferty cenowe w przetargu na budowę obwodnicy Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5.

Obwodnica Bolkowa będzie drogą jednojezdniową o klasie technicznej GP. Na odcinku o długości ok. 5,7 km przebiegać będzie po nowym śladzie. W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie także ok. 2,1-km odcinek istniejącej drogi krajowej nr 5. W ciągu obwodnicy wybudowane zostaną 3 estakady i 3 wiadukty drogowe.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.