A1CzestGDDKiA wybrała wszystkich wykonawców zadań niezbędnych do otwarcia autostrady A1 na odcinku Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia. Chodzi o montaż barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż ogrodzenia.

 

Wykonawcą ogrodzenia jest firmę GRAMAR z Lublińca, która zaoferowała wykonanie zadania za 11 356 566,35 zł. Roboty mają być ukończone w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

Montażem barier ochronnych zajmie się Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Prowerk z Krakowa, który zaoferował wykonanie zadania za 14 459 129,70 zł. Tak samo jak w przypadku ogrodzenia, roboty mają być ukończone w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

Wykonawcą oznakowania poziomego i pionowego jest firma GZD z Jonkowa. Wartość tej oferty to 22 827 098,66 zł, a okres realizacji podzielono na dwa etapy. W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy mają być wykonane prace związane z udrożnieniem ruchu na trasie (z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego), a całkowite zakończenie umowy, uwzgledniające docelowe oznakowanie poziome grubowarstwowe, to 30 czerwca 2020 r.

Przy braku odwołań od wyboru najkorzystniejszych ofert (termin na ich składanie to 10 dni) podpisanie umów planowane jest na przełomie października i listopada br.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.