infr pol23 lutego w Warszawie odbędzie się VII edycja konferencji "Infrastruktura Polska", organizowana przez Executive Club. Tego dnia zostaną też ogłoszone wyniki konkursu "Diamenty Polskiej Infrastruktury".

Uczestników spotkania przywita wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit oraz gość specjalny, Ulrich Paetzold, dyrektor generalny Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC).

Organizatorzy przewidzieli trzy panele dyskusyjne dotyczące zamówień publicznych, zmian i nowych możliwości w infrastrukturze drogowej oraz polskiego krajobrazu infrastrukturalnego w kontekście rozbudowy sieci kolejowych i metra. Jak co roku poruszone zostaną tematy kryterium najniższej ceny, relacji zamawiający - wykonawca, partnerstwa publiczno-prywatnego i ustawy Pzp. Jedną z kluczowych kwestii będzie też Program Budowy Dróg Krajowych do 2023 roku i trendy w projektowaniu oraz jakość dokumentacji projektowej. Ponieważ coraz więcej uwagi w Polsce skupia się na transporcie kolejowym, ostatni panel zostanie w całości poświęcony inwestycjom na kolei oraz rozbudowie metra.

Pomiędzy poszczególnymi blokami, przewidziano wystąpienia jeszcze dwóch gości specjalnych: Włodzimierza Szymczaka, prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) oraz dr Libora Lochmana, dyrektora zarządającego Wspólnotą Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER).

Uroczyste wręczenie „Diamentów Polskiej Infrastruktury” będzie zwieńczeniem konferencji. Celem konkursu jest uhonorowanie tych osób i firm z branż infrastruktury i budownictwa, które wyróżniły się osiągnięciami, wyjątkową efektywnością biznesową i innowacyjnością, a tym samym przyczyniły się do rozwoju sektora w Polsce. W tym roku Kapituła Konkursowa wyłoni laureatów w 8 kategoriach:

- Top Executive (za biegłość w praktykach biznesowych, wysokie wyniki finansowe, ponadprzeciętną jakość prowadzenia firmy oraz innowacyjność w działaniu dla kształtowania doskonałego ładu korporacyjnego),
- Lider Innowacji Roku (za wprowadzenie na rynek produktu lub rozwiązania technologicznego o nowatorskim charakterze, unikatowe co najmniej w skali kraju),
- Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku (za kierowanie się w swoim działaniu odpowiedzialnością, dbałością o interesy społeczne i ochronę środowiska),
- Efektywność w zarządzaniu (za działanie, które, dzięki skutecznemu i stabilnemu zarządzaniu, stale podnosi swoją efektywność, będąc wzorem w obszarze strategii biznesowych, realizacji planów, współpracy z inwestorami),
- Podmiot Finansujący Roku (za wzorową współpracę w dziedzinie finansowania inwestycji oraz usług ubezpieczeniowych w obszarze infrastruktury),
- Doradca Roku (za wyróżnianie się najwyższymi standardami usług doradczych oraz prawnych, wyspecjalizowanie we współpracy z branżą infrastruktury),
- Inwestycja roku (nagroda dla Wykonawcy i Inwestora, którzy dzięki efektywnej współpracy zrealizowali inwestycję o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiej infrastruktury),
- Projekt roku (nagroda dla biura projektowego za projekt zrealizowany w branży kolejowej lub drogowej o przełomowym charakterze co najmniej w skali kraju).

Portal edroga.pl jest patronem medialnym konferencji.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.