IMG 0492W Tucholi zakończył się remont ulic Nowodworskiego i Głównej oraz Chojnickiej. To uzupełnienie dużej inwestycji, w ramach której w tym roku oddano do użytku gruntownie zmodernizowane dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 240 w kierunku Świecia o długości ponad 16 kilometrów.

 

Z końcem października odebrano wyremontowane ulice Nowodworskiego i Głównej (do ul. Lipowej). Przygotowywany jest odbiór zakończonych prac na ul. Chojnickiej (od ul. Czerskiej do granicy miasta). Łączna długość trzech remontowanych ulic to 1835 metrów. W zakres prac wchodziło również wzmocnienie części jezdni z użyciem specjalnej siatki z dodatkiem włókien szklano-węglowych. W ten sposób poprawiono wytrzymałość dróg. Są bardziej odporne na powstawanie kolein. Poprawiono poza tym odwodnienie i wykonano nowe oznakowanie poziome. Przed rozpoczęciem prac drogowych wymieniana była część przyłączy wodociągowych. Wszystkie prace prowadzone były pod ruchem. Remonty na terenie Tucholi pochłonęły 2,2 mln zł. Były finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Tuchola wsparła zadanie kwotą 400 tysięcy złotych.

W czerwcu natomiast na drodze wojewódzkiej nr 240 udostępniono do ruchu gruntownie zmodernizowane odcinki pomiędzy Tucholą i Bysławiem oraz z Terespola Pomorskiego do węzła na trasie S5 w Polskim Konopacie. Była to jedna z największych inwestycji drogowych zrealizowanych w regionie o wartości ponad 72 mln zł.

W jej ramach jezdnia na całym odcinku została wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Rowerzyści i piesi korzystają z trzynastokilometrowej ścieżki. Separacja pojazdów i innych uczestników ruchu ogranicza liczbę wypadków. Przebudowano skrzyżowania, przepusty, zatoki autobusowe, miejsca postojowe i chodniki. Na wielu skrzyżowaniach i przejściach zainstalowano nowe oświetlenie. Dzięki rozbudowie elementów kanalizacyjnych, trasa lepiej odprowadza deszczówkę. Częścią zadania była budowa obwodnicy Płazowa. To dwukilometrowy odcinek drogi omijający Płazowo od południa z parkingiem i miejscem do ważenia pojazdów ciężarowych. Takie miejsca wykorzystywane są przez inspektorów transportu drogowego, którzy starają się wyeliminować z przebudowanych tras przeciążone tiry.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.