roboty drogoweDobiegają końca prace przy budowie nowego mostu nad Kłodnicą. Konstrukcja jest już gotowa. Zarząd Dróg Miejskich wraz z wykonawcą czynią starania, aby most zyskał przejezdność jeszcze w tym roku.

 

Do zrobienia pozostały m.in. betonowe, balustrady kapy chodnikowe i nawierzchnia jezdni.

– Trwają prace drogowe na dojazdach do obiektu. Zakresem robót objęte jest skrzyżowanie ul. Kłodnickiej, Zimnej Wody, Konarskiego i Częstochowskiej. Prace zakończą roboty przy umacnianiu skarp w obrębie mostu – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM w Gliwicach.

Zakończenie prac na moście w ciągu ul. Wrocławskiej zaplanowano na I kwartał 2020 r.

Szacowane koszty inwestycji, to około 9 mln zł. Niemal połowę kosztów pokryją środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.