edroga313Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie szuka wykonawcy wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę. Nowa przeprawa ma połączyć Dębniki i Zwierzyniec. Dokumentacja pozwoli określić, jak będzie wyglądać kładka, w którym miejscu zepnie brzegi rzeki, a także, jaka będzie szacunkowa wartość inwestycji.

 

Ruszyły przygotowania do budowy nowej kładki dla pieszych i rowerzystów przez Wisłę. W tym celu Zarząd Inwestycji Miejskich szuka firmy, która opracuje wielobranżową i wielowariantową koncepcję przeprawy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. - Do końca roku chcemy mieć kompleksowe opracowanie, które wskaże m.in. jak kładka powinna wyglądać i jaki może być jej koszt – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Zgodnie z założeniem, nowa kładka ma połączyć brzegi Wisły mniej więcej na wysokości parku Dębnickiego oraz ul. Flisackiej. Zwycięzca licytacji elektronicznej, w ramach której ZIM wyłoni wykonawcę zlecenia, będzie miał za zadanie opracować i przedstawić w formie opisowej i graficznej wielowariantową wielobranżową koncepcję budowy kładki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także wskazać możliwe warianty usytuowania obiektów inżynieryjnych i zagospodarowanie terenu. - Koncepcja powinna przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe i realne do wykonania oraz które posiadają akceptację rozwiązań konstrukcyjnych i lokalizacji ze strony właścicieli i zarządców terenów, na których są usytuowane oraz gestorów sieci. Chodzi m.in. o uzgodnienie konserwatora zabytków, gdyż teren znajduje się pod ochroną konserwatorską – zaznacza Łukasz Szewczyk. Dla opracowanych wariantów konieczne będzie uzyskanie opinii zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych.

Wykonawca będzie miał też za zadanie przygotować wycenę szacunkową kosztów realizacja dla poszczególnych wariantów, a także wskazać wariant preferowany, w oparciu o takie kryteria, jak warunki ruchu, bezpieczeństwo, koszt realizacji, niezbędna zajętość terenu, możliwość pozyskania terenu. Następnie Miasto dokona wyboru wariantu, dla którego konieczne będzie w dalszym etapie przygotowanie analizy widokowej oraz szczegółowego studium krajobrazowego.

Na podstawie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji kładki władze podejmą decyzję o wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel w kolejnych latach.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.