roboty drogoweKraków wspólnie z PKP PLK zamierza wybudować kładkę pieszo-rowerową, łączącą Grzegórzki z Zabłociem, przy powstającym moście kolejowym. Gmina Miejska Kraków przeznaczy na ten cel z budżetu ok. 70 mln zł. O tym czy finansowanie inwestycji zostanie zapewnione zdecydują miejscy radni.

 

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe budują trzy równoległe do siebie mosty, jeden szerszy na środku i dwa węższe po bokach. Planowana kładka miałaby zostać zrealizowana do końca 2021 roku w ramach inwestycji prowadzonej przez PKP PLK.

Półkilometrowa przeprawa połączyłaby Grzegórzki z Zabłociem. Inwestycja objęłaby również realizację najazdów łączących kładkę z sąsiadującymi ciągami pieszo-rowerowymi. O jej powstanie zabiegali od lat aktywiści z Podgórza.

– Jeśli uda nam się udało połączyć oba brzegi Wisły i dwa ciągi, które powstają na skutek modernizacji linii kolejowej oraz tego, co się dzieje na ulicy Grzegórzeckiej, Kopernika czy Miodowej z tym co zostało już zrobione na odcinku od ulicy Dekerta do ul. Limanowskiego, ciągiem pieszo-rowerowym (...) to wydaje mi się, że byłby to ogromny sukces ze strony miasta w bardzo krótkim czasie – mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Aby budowa doszła do skutku, Rada Miasta Krakowa musi przegłosować uchwałę w sprawie zmiany budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie środków na realizację tego przedsięwzięcia.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.