contentmap_plugin

DSC0119818 listopada w Krakowie otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę Trasy Łagiewnickiej. Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i wydłużonej gwarancji o 48 miesięcy, na kwotę 802 mln zł, złożyło konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA.

Zamawiający ma obecnie 90 dni na ocenę ofert i podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu. – Zadanie będzie podzielone na kilka etapów. Najpierw wykonawca będzie musiał przygotować projekt i uzyskać decyzje administracyjne. Następnie zostanie zrealizowana linia tramwajowa od os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej – informuje Jerzy Marcinko, prezes spółki Trasa Łagiewnicka. Ten element będzie współfinansowany ze środków unijnych. Zgodnie z planem, wniosek o dotację będzie złożony do końca tego roku. Natomiast całość zadania ma być gotowa do 31 grudnia 2020 roku.

W ramach aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego przyjęto, że główny ciąg będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Natomiast na odcinkach między węzłami, tam gdzie planowane jest poprowadzenie komunikacji autobusowej, wprowadzony będzie dodatkowy pas, przeznaczony wyłącznie dla transportu zbiorowego. Nie przewiduje się poprowadzenia ruchu autobusowego od Grota-Roweckiego do Kobierzyńskiej, w tunelach pod Turowicza i Herberta i pod Zakopiańską. Tam jezdnie będą miały pod dwa pasy. Realizacja projektu będzie efektem współpracy pomiędzy spółką Trasa Łagiewnicka a Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) EBI i banków komercyjnych.

Trasa Łagiewnicka, wraz z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką, jest jednym z elementów trzeciej obwodnicy Krakowa po zachodniej stronie miasta. To projekt kluczowy dla usprawnienia ruchu między dzielnicami Krakowa, w tym dla rozładowania korków na Alejach Trzech Wieszczów i uspokojenia ruchu w dzielnicach Zwierzyniec i Krowodrza.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.