image008Na początku stycznia br. ZDMK ogłosił, że do realizacji zadania związanego z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej wybrana została oferta konsorcjum firm, w skład którego wchodzą TRAKCJA PRKiI S.A. oraz COMSA S.A.U.

 

Na inwestycję miasto przeznaczy ponad 94 mln zł, część z nich pochodzi ze środków unijnych.
Obecnie kompletowane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy z polsko-hiszpańskim konsorcjum firm. Zgodnie z założeniami prace będą realizowane przez okres 10 miesięcy, przy czym przejezdność torowiska ma zostać uzyskana po 8 miesiącach.

W ramach tej inwestycji przebudowane zostanie torowisko tramwajowe w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do Dietla wraz z układem drogowym, chodnikami i infrastrukturą techniczną. Przebudowana będzie ulica Dietla, na odcinku od ulicy Bożego Ciała do ulicy Augustiańskiej. Pojawi się droga dla rowerów.

Wiele zmieni się przy moście Piłsudskiego – zostanie rozświetlony iluminacjami podobnymi do tych na kładce ojca Bernatka.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.