obw krak1 lutego została podpisana umowa kredytowa na realizację krakowskiej Trasy Łagiewnickiej. Przedsięwzięcie ma potrwać cztery lata, aby krakowianie mogli pojechać 3,5-kilometrowym odcinkiem nowej drogi przyspieszonego ruchu już w 2020 roku. Z Polskiego Funduszu Rozwoju na tę inwestycję przekazane zostanie około 200 milionów złotych.

- Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat - powiedział prezydent Jacek Majchrowski. - Jej kluczowym elementem jest linia tramwajowa, która połączy osiedle Kurdwanów z ul. Zakopiańską. Co bardzo istotne, realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Projekt przyczyni się do odciążenia ruchu w rejonie ścisłego centrum Krakowa, w tym w rejonie alei Trzech Wieszczów, umożliwi przejęcie ruchu międzydzielnicowego z centrum, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin.

Budowa Trasy Łagiewnickiej będzie finansowana także z innych źródeł. Niemal 300 mln złotych kredytu zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego. W grudniu 2016 roku zgody kredytowe uzyskał także Europejski Bank Inwestycyjny. Szacowana wysokość finansowania EBI w ramach Planu Junckera to blisko 400 mln złotych. Miasto wystąpiło również o 97,5 mln złotych dotacji unijnej z Programu Infrastruktura i Środowisko na tramwajową część projektu. Wniosek jest w trakcie oceny przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowity koszt inwestycji, z uwzględnieniem finansowania w okresie budowy, szacowany jest na ok. 1 mld złotych.

Inwestycja obejmie przede wszystkim budowę nowej drogi publicznej przyspieszonego ruchu na odcinku od ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki i Beskidzkiej, a także linii tramwajowej pomiędzy pętlą Kurdwanów a ul. Zakopiańską. Na odcinkach międzywęzłowych przewidywane jest powstanie dodatkowego pasa ruchu, przeznaczonego dla komunikacji zbiorowej. W znacznej części jezdnia zostanie poprowadzona w tunelach. Dodatkowo przebudowana lub zbudowana zostanie infrastruktura towarzysząca w zakresie uzbrojenia terenu, mostów na rzece Wildze, przystanków dla komunikacji zbiorowej, ciągów pieszo-rowerowych i zabezpieczeń akustycznych.

Na budowę Trasy Łagiewnickiej składają się: 3,5 km drogi, 2,3 km linii tramwajowej. W ramach inwestycji powstanie 5 tuneli, nowe węzły drogowe, ekrany akustyczne, mosty, kładki, chodniki i ścieżki rowerowe. Zgodnie z założeniem, Trasa Łagiewnicka rozładuje ruch kołowy w rejonie Borku Fałęckiego i Łagiewnik.

Budowa Trasy Łagiewnickiej rozpoczyna realizację trzeciej obwodnicy Krakowa po stronie zachodniej. W następnej kolejności, ok. 2020 roku powinna rozpocząć się realizacja Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Trzecia obwodnica jest konieczna, by uspokoić ruch samochodowy w Śródmieściu, szczególnie na al. Trzech Wieszczów, Salwatorze i Krowodrzy.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.