notka KDBRD17 PlakatTrwają podsumowania IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017, w ramach których odbyło się IV Forum ORGANIZACJA RUCHU 2017 oraz V Forum BARIERY 2017. Były to XXI i XXII wydarzenia z organizowanego przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

W spotkaniu udział wzięło 200 specjalistów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, reprezentujących podmioty uczestniczące we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. - Podczas Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego całe ogólnopolskie środowisko naukowo-badawcze, zarządcze, ale również środowisko praktyków, spotyka się i rozmawia na temat ważnych problemów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Tematyka obrad dotyczyła stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ważnych czynników wpływających na zagrożenia, niechronionych uczestników ruchu, a także urządzeń BRD. Omawiane były również uregulowania prawne, skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi i oznakowanie. Poruszyliśmy tematykę aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie BRD, zwłaszcza w kontekście wyników prac dotyczących urządzeń BRD oraz oznakowania eksperymentalnego wykonywanych w ramach wspólnego programu badawczego NCBR i GDDKiA - Rozwój Innowacji Drogowych. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Najwyższej Izby Kontroli. Patronat nad wydarzeniem objęły również najbardziej aktywne i znaczące w branży stowarzyszenia, instytucje i ośrodki naukowe: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Transportu Samochodowego, Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, Polski Kongres Drogowy, KLIR, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, SITK Oddział w Krakowie, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Politechnika Krakowska oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Jak zawsze podczas wydarzeń z tego cyklu, zostały stworzone okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych, wymianie poglądów i zadawania pytań ekspertom. Obecni na sali obrad przedstawiciele resortu infrastruktury zadeklarowali wzięcie pod uwagę wniosków z konferencji w bieżących pracach legislacyjnych.

Szczegółowe podsumowanie i wnioski ze spotkania zostaną opublikowane w miesięczniku DROGI.

KDBRD 2017 dzien 1 127KDBRD 2017 dzien 1 151KDBRD 2017 dzien 1 175KDBRD 2017 dzien 1 330KDBRD 2017 dzien 1 615KDBRD 2017 dzien 2 184KDBRD 2017 dzien 2 266
Eksperci KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO relacjonowali przebieg spotkania na antenie Radia Kraków.

Wywiad z Konradem Romikiem, sekretarzem Krajowej Rady BRD – www.radiokrakow.pl/wideo/4-krakowskie-dni-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/

Wywiad z Leszkiem Kornalewskim, kierownikiem Centrum Monitoringu BRD, IBDiM - www.radiokrakow.pl/wideo/nowoczesnosc-na-skrzyzowaniu/

Wydarzenie było również tematem Kroniki Telewizji Kraków TVP3, wyemitowanej 23 lutego: www.krakow.tvp.pl/29204363/23022017-2130

Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnych wydarzeniach z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes:

12-13 października odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym – SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017”;

15-17 listopada w ramach IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERCHNI 2017 odbędzie się: III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie nawierzchni drogowych – WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017” i V Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017”.

Na rok 2017 zaplanowano również IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2017” (termin w trakcie uzgadniania).

Wiadomo natomiast kiedy odbędą się kolejne, V KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO: 7-8 lutego 2018 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.konferencjespecjalistyczne.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.