IMG 0492Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie nowych chodników przy drogach wojewódzkich w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Wspólnie z samorządami lokalnymi zrealizujemy w sumie 8 zadań.

- Drogowa Inicjatywa Samorządowa to uzupełnienie naszego programu przebudowy ważnych dróg wojewódzkich. Poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury poprawiamy bezpieczeństwo kierowców, pieszych oraz rowerzystów. W ramach poprzednich edycji programu wspólnie z samorządami lokalnymi zrealizowaliśmy blisko 50 zadań o wartości ponad 20 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) jest wspólnym przedsięwzięciem samorządu województwa oraz gmin i powiatów. Wsparcie trafia na takie działania jak budowa chodników, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, azyli dla pieszych, zatok autobusowych oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza Urząd Marszałkowski. W imieniu województwa kujawsko-pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

W ramach piątej edycji Drogowej Inicjatywy Samorządowej z programu zamierza skorzystać 8 gmin. Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej samorządów będzie inwestować w chodniki. Ciągi dla pieszych powstaną między innymi na trasie wojewódzkiej nr 569 łączącej Toruń i Golub-Dobrzyń w Antoniewie i Elgiszewie w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Z programu po raz kolejny skorzysta gmina Gniewkowo (powiat inowrocławski), która będzie partycypować w kosztach budowy chodnika w Kaczkowie przy drodze wojewódzkiej nr 246. Z kolei gmina Łysomice (powiat toruński) planuje remont aż 5,5 km chodnika z Łysomic do Papowa Toruńskiego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił postępowania przetargowe na wszystkie zadania. Podpisane zostały już umowy na budowę chodnika w Podzamku Golubskim (gmina Golub-Dobrzyń) oraz w Kaczkowie (gmina Gniewkowo). Na obu placach budowy pracują już wykonawcy.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.