budowa 11Trwają inwestycje na kujawsko-pomorskich drogach wojewódzkich. Zakończył się już między innymi remont mostu w Drzewianowie, wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz budowa ronda w Kcyni. W trakcie są postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawców dużych inwestycji drogowych finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Na modernizację wojewódzkich tras i poprawę bezpieczeństwa przy drogach trafi w tym roku 18,5 miliona złotych z budżetu województwa. Większość z tych środków umożliwi przebudowę ważnych skrzyżowań i odnowę nawierzchni - wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Dużą część tegorocznych prac już zrealizowano. W Ciechocinku pojawiła się nowa sygnalizacja, na trasie Bydgoszcz-Mrocza otwarto zmodernizowany most w Drzewianowie, na wielu odcinkach wojewódzkich tras ułożono też nowe nawierzchnie, m.in. w Osiu na drodze wojewódzkiej nr 238 oraz na drodze wojewódzkiej nr 266 przed wjazdem do Aleksandrowa Kujawskiego.

Wkrótce rozpocznie się modernizacja ulicy Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu. Trwają też ostatnie przygotowania do rozpoczęcia budowy 5-wlotowego ronda w Kcyni, które zapewni bezpieczny i płynny ruch na połączeniu dróg wojewódzkich nr 241 i 247.

W przygotowaniu są kolejne zadania. Wśród nich modernizacja ul. Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie, remont ul. Mławskiej w Rypinie oraz budowy chodników w Sławkowie i Mąkowarsku.

Trwają też przygotowania do realizacji inwestycji w ramach piątej edycji Drogowej Inicjatywy Samorządowej. W planach są budowy nowych chodników oraz remonty istniejących ciągów dla pieszych. W tym roku z programu skorzysta 8 gmin.

Wkrótce ruszą pierwsze duże inwestycje na drogach wojewódzkich finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd województwa podjął już decyzję o ogłoszeniu przetargów na wybór wykonawców prac na pięciu trasach: ze Żnina do granicy województwa (nr 251), z Lipna do granicy województwa (nr 559), ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), z Brześcia do Kowala (nr 265) oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie (nr 240).

Najważniejsze zadania remontowe w 2016 roku na drogach wojewódzkich finansowane z budżetu województwa:

Zakończone:
- mikrodywanik w Chełmszczonce, DW nr 256 (powiat bydgoski),
- sygnalizacja w Ciechocinku, DW nr 266 (powiat aleksandrowski),
- remont mostu w Drzewianowie, DW nr 243 (powiat nakielski),
- remont nawierzchni w Osiu, DW nr 238 (powiat świecki),
- mikrodywanik w Paterku, DW nr 246 (powiat nakielski),
- mikrodywanik w Wielkiej Nieszawce, DW nr 273 (powiat toruński),
- mikrodywanik na odcinku Odolion-Aleksandrów Kuj., DW nr 266 (powiat aleksandrowski),
- mikrodywanik na odcinku Gródek-Drzycim, DW nr 239 (powiat świecki),
- mikrodywanik w Bladowie i Rudzkim Moście, DW nr 240 (powiat tucholski),
- mikrodywanik w Przysiersku, DW nr 240 (powiat świecki),

W trakcie prac budowlanych:
- modernizacja DW nr 391 Warlubie – Piła Młyn (powiat świecki), zakończenie w połowie października.

Zawarte umowy na realizację:
- modernizacja ul. Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu, DW nr 569 (powiat golubsko-dobrzyński), zakończenie do końca roku
- budowa ronda w Kcyni, DW nr 241 i 247 (powiat nakielski), zakończenie w grudniu,
- remont odcinka DW nr 268 w Kątach (powiat włocławski),  zakończenie w październiku,
- remont odcinka DW  nr 301 przy skrzyżowaniu z DK nr 91 (powiat włocławski), zakończenie w listopadzie.

W trakcie procedury przetargowej:
- remont ul. Mławskiej w Rypinie, DW nr 563 (powiat rypiński), trwa przetarg, zakończenie w grudniu,
- remont odcinka DW  nr 301 przy wiadukcie autostradowym (powiat włocławski), trwa przetarg , zakończenie w listopadzie,
- rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Sławkowo, DW nr 499 (powiat toruński), trwa przetarg, zakończenie w listopadzie,
- odnowa fragmentu ul. Lidzbarskiej w Brodnicy i dobudowanie chodnika (powiat brodnicki), trwa przetarg, zakończenie do końca roku,
- budowa chodnika w Mąkowarsku, DW nr 237 (powiat bydgoski), przygotowania do przetargu, zakończenie w listopadzie,
- budowa sygnalizacji w Łabiszynie na DW nr 254 (powiat żniński), przygotowania do przetargu, zakończenie do końca roku

Planowane:
- odnowa nawierzchni w Piwnicach na DW nr 552 (powiat toruński), przygotowanie skróconej dokumentacji,
- modernizacja ul. Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie, DW nr 534, oczekiwanie na zezwolenie na realizację inwestycji (ZRID),
- budowa ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, DW nr 244 (powiat bydgoski), oczekiwanie na zezwolenie na realizację inwestycji (ZRID).

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.