dw166Zakończyły się dwie ważne realizacje drogowe prowadzone przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie: przebudowa mostu w miejscowości Żelimucha na rzece Radwi oraz przejazd pod wiaduktem kolejowym w Sławnie.

Finał prac przy moście w Żelimusze oznacza, że można już podróżować drogą wojewódzką nr 166, łączącą Białogard z drogą krajową nr 6.

- To jedno z kilku zadań mostowych, które w tym roku realizował Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Inwestycja zastąpi 60-letnią konstrukcję, która w wyniku długoletniej eksploatacji znajdowała się w złym stanie technicznym. – mówiła członek zarządu województwa Anna Miczkowska.

Stara 60-letnia konstrukcja, która w wyniku długoletniej eksploatacji znajdowała się w złym stanie technicznym, została częściowo rozebrana. Wymieniono dźwigary i całą płytę pomostu oraz część innych elementów konstrukcyjnych. Po rozbiórce prowadzone były prace polegające na wzmocnieniu przyczółków i znajdujących się na rzece filarów. Wyremontowany most posiada trójprzęsłową konstrukcję.  Most, tak jak jego poprzednik, ma 41,8 m długości i 8,95 m szerokości.

Przebudowa tego obiektu realizowana była z budżetu własnego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zadanie uzyskało też dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej. Koszt przebudowy mostu wraz z ponad 5,5-kilometrowym odcinkiem drogi w kierunku Białogardu wyniósł 4,4 mln złotych. Głównym wykonawcą była firma Skanska S.A.

Otwarty został także przejazd pod wiaduktem kolejowym w Sławnie. Zakończyła się tam przebudowa niespełna 2-kilometrowego miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 205. Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

dw205dw205S
- To pierwsza drogowa inwestycja do zrealizowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W najbliższych latach na drogi infrastrukturę drogową w regionie wydamy blisko miliard złotych. Te olbrzymie inwestycje, poprawia jakość podróżowania tak mieszkańcom jak i turystom – powiedział wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Droga wojewódzka nr 205 łączy nadmorskie Darłówko ze Sławnem i drogą krajową nr 6, a dalej z Bobolicami i drogą krajową nr 11. Jest to jeden ze szlaków komunikacyjnych, którymi latem można dostać się nad morze.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.