edroga001Mieszkańców ziemi goleniowskiej czekają niebawem kolejne komunikacyjne zmiany. Jeszcze w tym roku planowany jest pierwszy etap modernizacji drogi powiatowej 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w okolicach Żółwiej Błoci.

 

Ponad dwie trzecie kosztów inwestycji, na którą goleniowskie starostwo ogłosiło już przetarg, pokryją fundusze RPO WZ 2014-2020. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał umowę wsparcia. Teraz trafi ona do władz powiatu.

Dokładnie chodzi o część trasy od zjazdu z budowanym węzłem ekspresówki S6 Goleniów-Lotnisko do Żółwiej Błoci. Na prawie kilometrze zaplanowano gruntowne roboty ziemne. Wymieniona będzie nawierzchnia, a także powstanie kanalizacja deszczowa, nowe oświetlenie i ciąg pieszo-rowerowy. To pierwszy z czterech etapów modernizacji odcinka Żółwia Błoć-Niewiadowo w ramach drogi powiatowej 4133Z Łoźnica-Goleniów.

- Mobilność i komunikacja stanowią jedno z największych - głównie finansowych - wyzwań dla samorządów gmin oraz powiatów. W ostatniej dekadzie na Pomorzu Zachodnim podjęliśmy wiele wspólnych działań dla poprawy stanu infrastruktury drogowej, dla usprawnienia transportu, dla uczynienia go atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. Potrzeby w tym zakresie są nadal spore, dlatego każda lokalna inicjatywa w tym zakresie cieszy podwójnie, szczególnie gdy z pomocą przychodzą fundusze Unii Europejskiej - przyznaje zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Wartość inwestycji oszacowano na ponad 4 mln zł. Urząd Marszałkowski z unijnych funduszy pokryje ponad dwie trzecie kosztów drogowego przedsięwzięcia zaplanowanego przez goleniowskie starostwo. W sumie to 3 mln zł. Zgodnie w wnioskiem władz powiatu prace mają potrwać od maja do grudnia br.

Projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „ Zrównoważony transport”, działanie 5.4 „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.