ASFALTNowy wiadukt na al. Śmigłego-Rydza jest już niemal gotowy. Trwa usuwanie prowadzących do niego skarp i rozpoczynają się przygotowania pod budowę nowej jezdni.

 

Budowane są: nowe wiadukty, bezpieczne przejścia do przystanków, wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe, nowe chodniki, torowiska i jezdnie.

- Budowa wiaduktu to najtrudniejszy i najważniejszy etap prac. Roboty wyraźnie przyspieszyły. Wykonawca jeszcze w tym roku powinien przejść na drugą jezdnię al. Śmigłego-Rydza – mówi Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

- Wiadukt gotowy jest już w ponad 80 procentach. Usuwamy teraz prowadzące do niego stare skarpy. W ich miejscu powstaną fundamenty pod mury oporowe. Przy skrzyżowaniu z Milionową przebudowywane są energetyka i teletechnika – mówi Rafał Szala, kierownik budowy.

Po zakończeniu prac tramwaje będą jeździły na poziomie zero. Między wyniesionymi jezdniami dla aut powstanie przystanek tramwajowo-autobusowy, do którego piesi będą mieli bezpieczne dojście. Znikną również schody, które były dużym utrudnieniem szczególnie dla osób starszych i rodziców z wózkami dziecięcymi. Wraz z wiaduktami przebudowana zostanie al. Śmigłego-Rydza na odcinku od Piłsudskiego do Przybyszewskiego. Powstanie wspólny pas dla autobusów i tramwajów. Przebudowa al. Śmigłego-Rydza to część dużego projektu "Tramwaj dla Łodzi", w ramach którego wyremontujemy 11 km torowisk, jezdni i chodników, wybudujemy dwa kilometry nowych odcinków torów oraz kupimy 30 nowych tramwajów.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.