41866356 10156133719984864 69986732606488576 oNa przebudowywanym odcinku ulicy Rokicińskiej w Łodzi pojawił się pierwszy fragment nowego asfaltu. - To ważna trasa dla mieszkańców Widzewa. Po zakończeniu prac będzie równa nawierzchnia, chodniki i dwukierunkowa droga rowerowa – mówił Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej.

 

- Inwestycja będzie kosztowała ok. 40 mln złotych. Warto zaznaczyć, że łodzianie zapłacą jedynie 15 proc. tej kwoty. 85 proc. będzie pochodziło z Unii Europejskiej - dodał Kacprzak.

Ulica Rokicińska to jedna z ważniejszych i bardziej ruchliwych dróg wjazdowych do Łodzi a także dojazd do autostrady A1. Ulica ta zostanie przebudowana na odcinku 3330 m od ul. Malowniczej do granicy miasta.

Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Obecnie prace prowadzone są na odcinku od Malowniczej do Gajcego. Po zakończeniu tego fragmentu wykonawca przeniesie się na odcinek od Gajcego do granic miasta.

- Prace przebiegają sprawnie. Wykonawca chce jak najwięcej robót wykonać przed zimą, tak aby wiosną przyszłego roku przejść na kolejny odcinek – mówiła Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

41876499 10156133720219864 4515007305321807872 o42107423 10156133719999864 4579567144886337536 o42122742 10156133720189864 5620003546205257728 n

 

 

 

 

 

 

 

Prace obejmują także budowę chodników, drogi rowerowej, przystanków autobusowych z zatokami, oraz wjazdów do posesji.

Projekt przewiduje także modernizację dwóch przejazdów kolejowych w miejscach skrzyżowania ulicy z torami kolejowymi.

Przebudowa ulicy Rokicińskiej to część modernizacji drogi nr 713. Zarząd Dróg Wojewódzkich zmodernizuje jednocześnie ponad 18-kilometrowy odcinek od Kurowic do Ujazdu.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.