DSC 0752W Łodzi wkrótce otwarty będzie pierwszy odcinek ulicy Dąbrowskiego. Wykonawca jednocześnie przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego etapu prac.

 

Od 25 listopada kierowcy będą mogli pojechać ulicą Dąbrowskiego od Kilińskiego do Łomżyńskiej. Przede wszystkim ułatwi to dojazdy okolicznym mieszkańcom, a także dotarcie do znajdujących się tam obiektów handlowych.

Prace nadal prowadzone są na odcinku od Łomżyńskiej do Rzgowskiej. Zgodnie z harmonogramem zakończą się one wiosną przyszłego roku.

Jednocześnie wykonawca rozpoczyna kolejny etap prac i stopniowo będzie wchodził na odcinek między Kilińskiego a Podgórną. Od 25 listopada wejdzie na fragment między Kraszewskiego a Siemiradzkiego, gdzie będą prowadzone prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Fragment ten zostanie zamknięty dla ruchu.

DSC 0767DSC 0775

 

 

 

 

 

 

 

 

image00005image00006

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym zadaniem, zaplanowanym na początek przyszłego roku jest rozbiórka kamienicy przy ul. Kilińskiego 25. Wykonanie infrastruktury podziemnej oraz prac rozbiórkowych w okresie zimowym pozwoli wiosną rozpocząć już prace ściśle związane z budową nowej drogi oraz torowiska.

W ramach całej inwestycji przebudowana zostanie jezdnia oraz torowisko w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Rzgowskiej. Powstaną również wygodne przystanki komunikacji miejskiej, nowe chodniki i droga dla rowerów. Zakończenie inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2019 roku. Koszt to 50 mln złotych

W ramach inwestycji wybudujemy:
- wydzielone, zielone torowisko
- nowe chodniki,
- drogę rowerową,
- jezdnię,
- wyniesione przystanki,
- nowe wiaty.

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego to element dużego projektu wartego 660 mln złotych (411 mln złotych dofinansowania z UE). W ramach tego zadania wyremontujemy 11 km torowisk, jezdni i chodników, wybudujemy dwa kilometry nowych odcinków torów oraz kupimy 30 nowych.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.