P SB2004Na ulicy Dąbrowskiego w Łodzi układane jest nowe torowisko. Rozpoczyna się także budowa jezdni i chodników. Wykonawca kończy układanie torów na odcinku między ulicami Kilińskiego i Łomżyńską. Na dniach rozpocznie korytowanie terenu pod jezdnię i chodniki. Wcześniej zakończono prace na skrzyżowaniu z ulicą Kilińskiego i wykonano infrastrukturę podziemną.

 

- Teraz wykonawca skupia się na robotach przy ul. Rzgowskiej. Po zakończeniu tych prac największe utrudnienia będą za nami – mówi Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

Po zimie wykonawca wejdzie na odcinek ulicy Dąbrowskiego od Kilińskiego do Śmigłego-Rydza.

W ramach inwestycji przebudujemy jezdnię oraz torowisko w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Rzgowskiej. Powstaną również wygodne przystanki komunikacji miejskiej, nowe chodniki i droga dla rowerów.
Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2019 roku. Koszt to ok. 50 mln złotych.

DJI 0815DJI 0821P SB2014P SB2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach inwestycji wybudowane zostaną:
- wydzielone, zielone torowisko,
- nowe chodniki,
- droga rowerowa,
- jezdnia,
- wyniesione przystanki,
- nowe wiaty,
- sygnalizacja na skrzyżowaniu Dąbrowskiego - Kilińskiego.

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego to element dużego projektu wartego 660 mln złotych (411 mln złotych dofinansowania z UE). W ramach tego zadania wyremontowanych zostanie 11 km torowisk, jezdni i chodników, dobudowanych dwa kilometry nowych odcinków torów oraz zakupionych 30 nowych tramwajów.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.