RAD1633Przebudowa ulicy Ogrodowej w Łodzi jest już na półmetku. – Wykonawca układa kolejne warstwy asfaltu i na dniach rozpocznie roboty po drugiej stronie jezdni. Prace na tej ulicy mają zakończyć się w tym roku – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

 

Ulica Ogrodowa przebudowywana jest na odcinku od ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Zachodnią. Jezdnia oraz chodniki zostaną wymienione i przystosowane do poruszania się osób starszych i niepełnosprawnych. Wprowadzona zostanie zieleń i mała architektura miejska.

W przestrzeni ulicy pojawią się m.in.:
• 24 ławki z oparciem
• 16 stojaków rowerowych
• zdrój wody pitnej
• 8 drzew i setki krzewów
• monitoring

Po zakończeniu robót na ulicy Ogrodowej wyremontowana zostanie również ulica Zachodnia od (Ogrodowej do Legionów). Jednocześnie powstaną trzy przebicia kwartału, które będą tworzyły pasaże z dużą ilością zieleni i ławek.

ogrodow przebicia RAD1643

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebicie od Legionów 15 do Zachodniej/Ogrodowej
Pasaż ten połączy ul. Legionów (poprzez posesję Legionów 15) z ul. Zachodnią, Ogrodową i Gdańską. Nawierzchnia zostanie wykonana z różnokolorowej kostki kamiennej. Zostaną utworzone chodniki i koliste skwery. Przestrzeń zostanie wyposażona w 10 ławek, 4 stojaki rowerowe. Pojawi się nowe oświetlenie parkowe. Posadzone zostaną krzewy, byliny oraz trawy ozdobne.

Przebicie od Legionów 25 do Ogrodowej 20 i Gdańskiej 8
Pasaż pieszo-rowerowy łączący ul. Legionów z ul. Ogrodową Nawierzchnia wewnątrz obszaru będzie wykonana z różnokolorowej kostki granitowej, miejscami będzie przybierać formę placów. Pojawi się tam 37 ławek, 7 stojaków rowerowych oraz zdroje uliczne.

Przebicie od Ogrodowej 18 do Zachodniej 55
Wewnątrz kwartału powstanie także pasaż pieszo-samochodowy. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki granitowej szarej.Wyznaczonych zostanie 28 miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie posadzonych 12 drzew, 25 pnączy, a także liczne krzewy, trawy ozdobne i byliny.

Cały projekt zakończy się w 2020 roku.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.