Rokicińska KM 11 15.03.2020W ramach przebudowy ulicy Rokicińskiej powstaną również drogi rowerowe w obrębie skrzyżowania z ul. Józefiaka. Prace rozpoczęły się 11 marca.

 

- Przejazdy i drogi rowerowe pojawią się wokół skrzyżowania, aby połączyć nowo wybudowaną drogę rowerową z już istniejącą infrastrukturą dla rowerzystów i zapewnić wygodny i bezpieczny przejazd – wyjaśnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Prace będą podzielone na etapy. Największe zmiany pojawią się w dniach 11-15 marca, gdy wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a ruch odbywać się będzie głównie na prawoskrętach – informuje Michał Gogolewski z Zarządu Dróg i Transportu.

Rokicińska TOR 11 15.03.2020Od 11 do 15 marca wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Rokicińska / Józefiaka:
• Jadąc Rokicińską od centrum, będzie można skręcić tyko w prawo w ul. Józefiaka z prawego i środkowego pasa ruchu. Pozostałe kierunki dostępne będą poprzez zawrócenie na rondzie Żołnierzy Wyklętych i zawrotkę na wschodnim wlocie ul. Rokicińskiej.
• Jadąc od autostrady możliwy będzie skręt w lewo w Rokicińską w kierunku centrum, dwoma pasami ruchu, oraz skręt w prawo w kierunku Andrzejowa z prawego pasa. Nie będzie możliwości przejazdu na wprost w ul. Malowniczą.
• Wyjeżdżając z terenu budowy od strony Andrzejowa, można będzie skręcić tylko w prawo w ul. Malowniczą.
• Z Malowniczej również będzie można skręcić tylko w prawo w ul. Rokicińską do centrum.

Od 16 marca pojawi się drugi etap budowy dróg rowerowych. Ruch na skrzyżowaniu zostanie przywrócony i na swoje trasy wrócą autobusy komunikacji miejskiej. Natomiast wygrodzone będę wewnętrzne (lewe) pasy ruchu na wschodnim wlocie skrzyżowania Rokicińskiej z Józefiaka (od strony Andrzejowa).

W kolejnych etapach wygradzane będą poszczególne pasy ruchu, aby zrealizować następne przejazdy rowerowe. Całość prac potrwa ok. półtora miesiąca.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.