image00024Kończą się kolejne łódzkie remonty. Ulice Pogonowskiego i Skorupki stały się bardziej przyjazne mieszkańcom z nowymi drzewami, krzewami i ławkami. Rondo na ulicy Okólnej, które upłynni ruch na tym skrzyżowaniu i poprawi bezpieczeństwo, a ulica Nowowęglowa, z nową krańcówką autobusową, usprawni dojazd do dworca Łódź Fabryczna i Nowego Centrum Łodzi.

 

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego to kolejna inwestycja, która nie tylko poprawi jakość komunikacji miejskiej i komfort i bezpieczeństwo kierowców. To gruntowna przebudowa z nowymi chodnikami, drogą rowerową, wygodnymi przystankami.

Pierwszy fragment tej ulicy (od Kilińskiego do Łomżyńskiej) został otwarty pod koniec listopada. Obecnie burzony jest m.in. stary budynek (Dąbrowskiego 25). Wcześniej nie było tam chodnika bo się nie mieścił. Dzięki rozbiórce kamienicy powstanie nie tylko szeroki chodnik, ale również droga rowerowa oraz wydzielone torowisko.

W ramach całej inwestycji przebudowana zostanie jezdnia oraz torowisko w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Rzgowskiej.

image00019image00020

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie inwestycji to druga połowa 2019 roku. Koszt: 50 mln złotych.

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego to element dużego projektu wartego 660 mln złotych (411 mln złotych dofinansowania z UE). W ramach tego zadania wyremontowanych zostanie 11 km torowisk, jezdni i chodników, wybudowane dwa kilometry nowych odcinków torów oraz zakupione 30 nowych tramwajów.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.