remont ul Ogrodowa 1W Łodzi uporządkowana została ulica Ogrodowa. Obecnie wykonywane są ostatnie etapy przebudowy drogi, któr a zostanie otwarta jeszcze w tym roku.

 

Przebudowa ul. Ogrodowej od Zachodniej do Gdańskiej prowadzona jest w ramach projektu Rewitalizacji Obszarowej Łodzi. Prace to kompleksowa przebudowa całego pasa drogi, gdzie uporządkowano w pełni wszystkie instalacje podziemne, aby droga służyła na lata. Przebudowany został wodociąg i kanalizacja, wybudowano na nowo odwodnienie, oraz rozwiązano szereg kolizji teletechnicznych. Na ul. Ogrodowej zamontowano również nowe oświetlenie i latarnie.

Zwieńczeniem przebudowy jest zupełnie nowa konstrukcja drogi i chodniki. Droga po remoncie utrzymana jest w śródmiejskim stylu z chodnikami z kostki, wydzielonymi miejscami postojowymi, oraz nową zielenią i elementów małej architektury.

Obecnie ułożona jest nawierzchnia na całej długości drogi i wykonywane są prace przy chodnikach. Te prace będą realizowane w listopadzie, aby do końca roku wykonać prace wykończeniowe i otworzyć ulicę dla ruchu.

remont ul Ogrodowa 2remont ul Ogrodowa 3remont ul Ogrodowa 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga jest już od początku listopada częściowo dostępna. Wjazdy docelowe odbywają się na jednym kierunku od Zachodniej do Gdańskiej. Na swoją trasą po ul. Ogrodowej, również w jednym kierunku na Żubardź, wróciły autobusy linii 87.

W ramach rewitalizacji w obszarze przy ul. Ogrodowej wykonana została już przebudowa ul. Gdańskiej, ogłoszony jest przetarg na projekt przebudowy ul. Legionów, aktualnie tworzony jest projekt przebudowy ul. Ogrodowej i Północnej, oraz w planach rewitalizacji zamieszczone są również ul. Nowomiejska, plac Wolności, czy park Staromiejski.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.