contentmap_plugin

P8260887W Lublinie wkróce ogłoszony zostanie przetarg na kolejną kluczową inwestycję w mieście: przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, Generała Ducha i Sikorskiego. Roboty, których koszt szacowany jest na blisko 86 mln zł, rozpoczną się już na początku przyszłego roku.

Dokumentacja projektowa zakłada budowę skrzyżowania dwupoziomowego. Dawna trasa W-Z zostanie przeniesiona na estakady, pod którymi pojawi się czterowlotowe rondo z sygnalizacją świetlną.

- Długo przygotowywaliśmy się do uruchomienia tego zadania inwestycyjnego, ponieważ jest trudne ze względu na montaż finansowy, jak i realizację – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W zakres zadania wchodzi przebudowa al. Solidarności na odcinku o długości blisko 900 m, przebudowa 425 m ul. Generała Ducha wraz z budową 898 m drogi serwisowej oraz modernizacja al. Sikorskiego na odcinku 160 m. Ponadto, inwestycja obejmuje budowę obiektów inżynieryjnych m.in. dwóch równoległych estakad o długości 100 m, które podbiegną nad skrzyżowaniem oraz kładki pieszej o długości 172 m na wysokości ul. Kosmowskiej.

- Skrzyżowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, by płynnie przeprowadzić przez skrzyżowanie ruch na kierunku Warszawa - Zamość i uporządkować pozostałe relacje. Nie bez znaczenia jest także poprawa bezpieczeństwa, szczególnie pieszych. Dziś piesi mają w tym rejonie do pokonania dwie jezdnie i w sumie 8 pasów ruch na przejściu wyznaczonym w poziomie bez sygnalizacji świetlnej. Po przebudowie zaś będzie kładka pieszo-rowerowa poprowadzona nad jezdnią. Pozwoli ona bezpiecznie pokonać arterię z rejonu ul. Puławskiej na ul. Północną w rejonie skrzyżowania z ul. Kosmowskiej - wyjaśnia Kazimierz Pidek, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.