contentmap_plugin

WP 20170526 11 51 23 Pro26 maja po południu ul. Muzyczna w Lublinie została dopuszczona do ruchu. Jej budowa trwała od października 2015 roku.

Wraz z zakończeniem realizacji zadania zmieniła się organizacja ruchu w zakresie wlotu ul. Szczebrowskiego w ul. Muzyczną. Wlot ten będzie funkcjonował na stałe wyłącznie w relacjach prawoskrętnych. Oznacza to, że kierowcy wyjeżdżający z ul. Szczerbowskiego będą zobowiązani skręcić w prawo w kierunku skrzyżowania z ul. Narutowicza, ul. Głęboką i ul. Nadbystrzycką. W ul. Szczerbowskiego będzie można wjechać wyłącznie jadąc od strony mostu. Nie będzie takiej możliwości dla jadących od strony skrzyżowania z ul. Narutowicza, ul. Nadbystrzycką i ul. Głęboką.

***

Ul. Muzyczna będzie obsługiwała Dworzec Metropolitalny, a wcześniej skorzystają z niej m.in. kibice Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Ulica ma 757 metrów długości i zaczyna się na przedłużeniu ul. Stadionowej w rejonie Areny Lublin, a kończy na skrzyżowaniu ul. Narutowicza, ul. Nadbystrzyckiej i ul. Głębokiej. W ramach inwestycji powstał nowy most na Bystrzycy: jednoprzęsłowy, żelbetowy obiekt łukowy o rozpiętości 75 metrów i długości ponad 95 metrów. Muzyczna jest ulicą jednojezdniową, z czterema pasami ruchu, z których dwa skrajne będą przeznaczone dla transportu zbiorowego.

WP 20170526 12 06 14 ProWP 20170526 12 10 08 Pro

 

 

 WP 20170526 12 19 17 Pro

 

 

 

WP 20170526 12 31 49 Pro

 

 

 

 

 

 

Wartość inwestycji to blisko 42 mln zł. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: PRD Lubartów i Intop Tarnobrzeg, natomiast projekt przygotowała firma EKKOM.

Dzięki wybudowanemu odcinkowi ulicy miasto zyskało nowe połączenie między dzielnicami i stworzy dogodną możliwość do korzystania z pobliskiej infrastruktury: stadionu, Parku Ludowego, basenu, lodowiska, czy Politechniki Lubelskiej.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.